Dé opleidingensite voor hbo en hoger

HBO Bachelor Management specialisatie Kinderopvang

NCOI Opleidingen

 • Beschrijving
 • Overzicht

Samenvatting

U heeft belangstelling voor een managementfunctie in de kinderopvang of volgde de opleiding HBO Manager Kinderopvang en u wilt opgeleid worden tot volledig Bachelor.

Omschrijving
Deze erkende HBO Bachelor Management specialisatie Kinderopvang biedt u een unieke kans om u vanuit een breder managementkader te specialiseren in kinderopvang. De kinderopvang is constant in ontwikkeling en heeft daarom behoefte aan goed opgeleide professionals. Als manager in de kinderopvang heeft u een veelzijdige functie. U moet zowel over leidinggevende expertise beschikken als over kennis over onderwerpen als ontwikkelingspsychologie, opvoeding en pedagogiek. Daarnaast moet u over uitstekende communicatieve vaardigheden beschikken, zodat u goed kunt overleggen met bijvoorbeeld ouders, scholen of gemeenten. Tijdens de opleiding wordt u begeleid door zeer ervaren docenten. Zij helpen u de koppeling tussen theorie en praktijk te maken. Deze Bacheloropleiding is officieel geaccrediteerd door de NVAO en is speciaal ontwikkeld voor werkenden die naast een baan een erkende opleiding willen volgen. Deze Bacheloropleiding is ook een goede voorbereiding op een loopbaan als zelfstandig ondernemer in de kinderopvangbranche en aanverwante branches. U legt met deze opleiding dan ook een stevig fundament voor uw verdere loopbaan.

Admission

U kunt deze Bachelor volgen als u in het bezit bent van een diploma HAVO, VWO of MBO-niveau 4. Indien u niet in het bezit bent van een van deze diploma’s, kunt u ook instromen met een 21+ toets. U heeft zich bijvoorbeeld ontwikkeld via uw werk of op een andere manier, waarmee u laat zien dat u de kwaliteiten heeft die nodig zijn voor een HBO Bacheloropleiding. Zie Hogeschool NCOI voor meer informatie.

Characteristics
HBO Bachelor

Enrollment
Inschrijven kan via www.ncoi.nl/Inschrijven.html?course=59529-2018.

Objectives

Het programma bestaat uit een kernprogramma, waarin u gericht aan de slag gaat met de kern van management en een specialisatieprogramma waarin u gericht aan de slag gaat met kinderopvang.

De specifieke opzet van de opleiding van NCOI maakt het mogelijk dat u een belangrijk deel van uw opleiding direct koppelt aan uw specialisatie kinderopvang. U volgt daarnaast een aantal verdiepende modules over uw specialisatie. De verschillende onderwerpen die u tijdens de opleiding geleerd heeft, combineert u in uw afstudeeropdracht. Hiermee toont u uw Bachelorniveau aan. U kunt deze ook direct laten aansluiten op uw specialisatierichting. Voorafgaand wordt in 2 bijeenkomsten uitgebreid ingegaan op hoe u dit aanpakt. Tijdens het afstuderen krijgt u bovendien persoonlijke begeleiding van een afstudeerbegeleider die bekend is met uw afstudeeronderwerp.

Program guide
Fase 1
 • Management en organisatie 8 EC
 • Managementvaardigheden 8 EC
 • Organisatiegedrag 8 EC
 • Marketingmanagement 8 EC
 • HR-management 8 EC
 • Bedrijfseconomische aspecten 8 EC
 • Praktijkprogramma 6 EC
 • Eindopdracht 6 EC
Fase 2
 • Organisatie en verandering 12 EC
 • Strategisch management 12 EC
 • Management van bedrijfsprocessen 12 EC
 • De manager als coach 12 EC
 • Praktijkprogramma 6 EC
 • Eindopdracht 6 EC
Fase 3
 • Inspirerend leidinggeven 12 EC
 • Effectief communiceren en beïnvloeden 12 EC
 • Kernbegrippen pedagogiek 8 EC
 • Begeleiden van kinderen en jongeren 8 EC
 • Ontwikkelings- en levensfasepsychologie 8 EC
 • Praktijkprogramma 12 EC
Afstudeerfase
 • Praktijkprogramma 30 EC
 • Afstudeeropdracht 30 EC
Erkend HBO Bachelorgetuigschrift

Als u alles met succes heeft afgerond, ontvangt u het officiële Bachelorgetuigschrift ‘HBO Bachelor Management’ met de specialisatie Kinderopvang als extra aantekening. Daarnaast mag u de graad BBA (Bachelor of Business Administration) voeren. Deze opleiding is officieel geaccrediteerd door de NVAO en voldoet daarmee aan alle strenge eisen die gelden voor Bacheloropleidingen. NCOI is door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap erkend als rechtspersoon voor hoger onderwijs op basis van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (WHW).?

Niveau HBO
Vorm Part-time
Incompany Nee
Open inschrijving Nee
Doorlooptijd 36 maanden
Kosten €8490
Titulatuur Geen titel
Website www.ncoi.nl/opleiding/HBO-opleidingen-HBO-Bachelor-Management-specialisatie-Kinderopvang.html
Benodigde taalkennis Nederlands
Maximaal aantal deelnemers 16
Afronding Diploma