Dé opleidingensite voor hbo en hoger

HBO Bachelor Leraar Lichamelijke Opvoeding (ALO)

NCOI Opleidingen

 • Beschrijving
 • Overzicht

Samenvatting

Wilt u aan de slag gaan als leraar lichamelijke opvoeding? Dan heeft u een officiële onderwijsbevoegdheid nodig. Die behaalt u met deze opleiding. Zo bent u ervan verzekerd dat u na het afronden van deze opleiding als leraar aan de slag kunt gaan.

Omschrijving
Bent u graag actief en wilt u leerlingen door sport en spel in beweging krijgen en houden? Volg dan deze opleiding! U behaalt namelijk op een uiterst praktijkgerichte wijze uw officiële onderwijsbevoegdheid. NCOI vindt dat u als aankomend leraar lichamelijke opvoeding (LO) niet alleen in de lesbanken moet zitten. Daarom is er veel ruimte voor de praktijk in mooi ingerichte praktijklocaties. U leert door te doen. Zo bereiden wij u uitstekend voor op het mooie vak van leraar lichamelijke opvoeding. U zet uitdagende lessen op, zodat iedere leerling het beste uit zichzelf haalt. U leert lesgeven aan groepen en ontwikkelt organisatorische vaardigheden. Met deze kwaliteiten bent u in staat om leerlingen verantwoord en met plezier te laten bewegen. Dit programma is zeer praktijkgericht en er is veel aandacht voor sport en beweging. Samen met uw medestudenten en docenten bespreekt u uw ontwikkeling. Bovendien is deze opleiding NVAO-geaccrediteerd, waardoor u verzekerd bent van uitstekende kwaliteit.

Admission

U kunt deelnemen aan deze HBO Bachelor met een diploma HAVO, VWO of MBO-niveau 4. Heeft u dit niet en bent u minimaal 21 jaar? Dan kunt u instromen door deel te nemen aan de 21+ regeling van Hogeschool NCOI. Daarnaast is het ondergaan van een sportmedische advieskeuring verplicht voor toelating tot de ALO. Ook neemt u deel aan een motorische test voorafgaande aan uw inschrijving in de opleiding. Een positieve beoordeling van deze test is noodzakelijk voor toelating tot de ALO.

Characteristics
HBO Bachelor

Enrollment
Inschrijven kan via www.ncoi.nl/Inschrijven.html?course=59520-2018.

Graduation

Wilt u als leraar lichamelijke opvoeding aan de slag gaan, dan heeft u een onderwijsbevoegdheid nodig. Met deze opleiding behaalt u uw officiële eerstegraads onderwijsbevoegdheid.

Objectives

In alle fases van de opleiding staat praktijkonderwijs centraal. Hierbij werkt u aan uw kennis en vaardigheden op de volgende gebieden:

 • Methodiek, programmaopbouw en lessenseries
 • Activerende didactiek en zelfstandig werken
 • Gebruik van accommodatie en materialen
 • Veiligheid in de lessen
 • Aantrekkelijke en uitdagende werkvormen en lesideeën
 • Vaardigheden en technieken
Program guide
Fase 1
 • Leren en lesgeven 8 EC
 • Praktijk primair onderwijs 8 EC
 • Praktijk voortgezet onderwijs 8 EC
 • Vakdidactiek lichamelijke opvoeding 8 EC
 • Groepsdynamica en klassenmanagement 8 EC
 • Anatomie en bewegingsleer 8 EC
 • Praktijkprogramma 6 EC
 • Beroepsopdracht fase 1 6 EC
Fase 2
 • Adolescentenpsychologie en leerlingbegeleiding 8 EC
 • Inspanningsfysiologie en training 8 EC
 • Praktijk turnen: springen 8 EC
 • Praktijk veldsporten 8 EC
 • Praktijk bewegen en muziek 8 EC
 • Praktijk zaalspelen 4 EC
 • Praktijk atletiek 4 EC
 • Praktijkprogramma 6 EC
 • Beroepsopdracht fase 2 6 EC
Fase 3
 • Diversiteit en onderwijzen 12 EC
 • Motorisch leren, biomechanica en MRT 12 EC
 • Praktijk turnen: zwaaien, draaien, balanceren 8 EC
 • Praktijk netspelen 8 EC
 • Praktijk zelfverdediging 8 EC
 • Praktijkprogramma 12 EC
Afstudeerfase
 • Sportevenementen 8 EC
 • Keuzeprogramma HBO Bachelor Leraar Lichamelijke Opvoeding (ALO) 8 EC
  • Sportbeleid
  • Sportstimulering
  • Sportmarketing
 • Praktijkprogramma 30 EC
 • Afstudeeronderzoek 14 EC
Fase 1

In fase 1 gaat u aan de slag met de kern van het vak lichamelijke opvoeding. U leert lesgeven, maar gaat vooral aan de slag met de praktijk. U leert wat het inhoudt om leraar lichamelijke opvoeding te zijn en hoe u uw lessen interessant, leuk en vooral leerzaam maakt. Tijdens de praktijkmodules komen de verschillende domeinen van de lichamelijke opvoeding aan bod.U kunt oefenen met de methodieken en maakt u zich de sport- en spelvormen eigen.

Daarnaast gaat u aan de slag met modules op het gebied van leren en lesgeven en de basiskennis anatomie van het menselijk lichaam en bewegingsleer.

Tijdens fase 1 werkt u aan een praktijkgerichte beroepsopdracht, waarin u laat zien hoe u onderzoek kunt uitvoeren in uw onderwijspraktijk. Daarnaast volgt u een praktijkprogramma, waarbij u de geleerde theorie gelijk kunt toepassen in de praktijk. De resultaten hiervan bewaart u in een digitaal portfolio, dat u schriftelijk afsluit. Het portfolio-/praktijkprogramma rondt u af met een assessment waarmee uw geschiktheid voor het beroep van leraar wordt getoetst.

Fase 2

In fase 2 versterkt u uw didactische vaardigheden en werkt u aan uw vakinhoudelijke ontwikkeling op het gebied van bewegingsonderwijs. Zo volgt u diverse interessante praktijkmodules. Hiermee verdiept u zich in verschillende sporten die u als docent leert aan uw leerlingen. Deze sporten helpen de leerling bij zijn motorische ontwikkeling en belangrijke maatschappelijke aspecten als samenwerken en respectvol omgaan met elkaar. U staat in deze fase ook zelf in de gymzaal om de sporten te oefenen en te doceren. Daarnaast volgt u het praktijkprogramma waarin de theorie in de praktijk wordt toegepast. Dit alles om van u een uitstekend voorbereide leraar lichamelijke opvoeding te maken.

Praktijkmodules

U volgt 5 praktijkmodules:

 • Praktijk turnen: springen
 • Praktijk veldsporten
 • Praktijk bewegen en muziek
 • Praktijk zaalspelen
 • Praktijk atletiek
Fase 3

Fase 3 richt zich op motorisch leren. De motoriek van de leerling staat centraal en u leert precies hoe u in uw lessen rekening kunt houden met de verschillende fases van motorische ontwikkeling bij leerlingen. Dit kunt u direct toepassen in de interessante sportmodules waarbij u in de praktijk aan de slag gaat. Belangrijke vaardigheden als zelfverdediging en samenwerken staan in deze modules centraal en u leert verschillende sport- en spelvormen kennen die u direct in uw lessen kunt toepassen. Naast eigen vaardigheden zal het in deze lessen vooral ook gaan over het lesgeven in de (school)praktijk. Tijdens deze fase vervolgt u uw praktijkprogramma.

Praktijkmodules

U volgt 3 praktijkmodules:

 • Praktijk turnen: zwaaien, draaien, balanceren
 • Praktijk netspelen
 • Praktijk zelfverdediging
Afstudeerfase

In de afstudeerfase volgt u nog een interessante module op het gebied van project- en eventmanagement. Deze module Sportevenementen is van belang voor een leraar lichamelijke opvoeding om sportdagen, -events en andere projecten binnen het vak en binnen de school op een juiste wijze te organiseren. In deze fase volgt u ook een keuzemodule op het gebied van sportbeleid, -stimulering of -marketing. Hiermee geeft u uw opleiding een mooi eigen gekozen extra accent.

In deze fase schrijft u tevens uw afstudeeronderzoek, waarmee u uw HBO-niveau aantoont. Hierin wordt u uitstekend persoonlijk begeleid door een vakdidactisch begeleider vanuit NCOI. Ook vervolgt u uw praktijkprogramma met een eindstage, die wordt afgesloten met een assessment op uw werkplek. Daarnaast voert u een criteriumgericht interview over uw portfolio.

Erkend HBO Bachelorgetuigschrift

U behaalt met deze opleiding een erkend diploma. U ontvangt namelijk het officiële Bachelorgetuigschrift ‘HBO Bachelor Opleiding tot Leraar van de Eerste Graad in Lichamelijke Opvoeding’. U bent dan bevoegd leraar lichamelijke opvoeding. Daarnaast mag u de graad BEd (Bachelor of Education) voeren. Het programma is officieel geaccrediteerd door de NVAO. Dit garandeert u dat de opleiding voldoet aan alle kwaliteitseisen, uitstekend aansluit bij de arbeidsmarkt en internationaal erkend is.

Niveau HBO
Vorm Part-time
Incompany Nee
Open inschrijving Nee
Doorlooptijd 36 maanden
Kosten €8490
Titulatuur Geen titel
Website www.ncoi.nl/opleiding/HBO-opleidingen-HBO-Bachelor-Leraar-Lichamelijke-Opvoeding-ALO.html
Benodigde taalkennis Nederlands
Maximaal aantal deelnemers 16
Afronding Diploma