Dé opleidingensite voor hbo en hoger

HBO Bachelor Business IT & Management specialisatie Projectmanagement

NCOI Opleidingen

 • Beschrijving
 • Overzicht

Samenvatting

U wilt zich vanuit de Bachelor Business IT & Management specialiseren op het gebied van projectmanagement. U bent bijvoorbeeld IT-projectmanager.

Omschrijving
Projecten, projectmatig werken en projectmanagement zijn niet meer weg te denken uit de hedendaagse praktijk van de IT. Goede (agile) projectleiders in de IT zijn echter schaars en zeer gewild. Deze NVAO-geaccrediteerde HBO Bachelor Business IT & Management biedt u een specialisatie aan op het gebied van projectmanagement. In deze specialisatie staat het organiseren en sturen van projecten in de IT centraal. Daarbij kijkt u naar hoe u projecten budgettair, kwalitatief en organisatorisch het best kunt beheersen. U besteedt niet alleen aandacht aan harde randvoorwaarden als tijdsbewaking en financiële bewaking, maar ook aan strategisch denken en visievorming. Tijdens de opleiding wordt u begeleid door zeer ervaren docenten. Deze Bacheloropleiding is officieel geaccrediteerd door de NVAO en is speciaal ontwikkeld voor werkenden die naast een baan een erkende opleiding willen volgen. Kortom, met deze praktijkgerichte opleiding van Hogeschool NCOI maakt u dan ook een uitstekende keuze.

Admission

U kunt deze Bachelor volgen als u in het bezit bent van een diploma HAVO, VWO of MBO-niveau 4. Indien u niet in het bezit bent van een van deze diploma’s, kunt u ook instromen met een 21+ toets. U heeft zich bijvoorbeeld ontwikkeld via uw werk of op een andere manier, waarmee u laat zien dat u de kwaliteiten heeft die nodig zijn voor een HBO Bacheloropleiding. Zie Hogeschool NCOI voor meer informatie.

Characteristics
HBO Bachelor

Enrollment
Inschrijven kan via www.ncoi.nl/Inschrijven.html?course=58101-2018.

Graduation

U ontvangt tijdens uw opleiding uitgebreide informatie over de examinering. Iedere module wordt apart afgerond met een toets, die zo goed mogelijk aansluit bij de aard van de module. Naast praktijkgerichte moduleopdrachten wordt ook gebruik gemaakt van digitale examens. Het voordeel daarvan is dat u zelf het moment en de plaats van het examen kunt uitkiezen. De eerste fases rondt u af met een praktijkgerichte eindopdracht en gedurende de opleiding werkt u aan een praktijkportfolio. U sluit de Bacheloropleiding af met een afstudeeropdracht.

Objectives

Het programma bestaat uit een kernprogramma, waarin u gericht aan de slag gaat met de kern van business IT en management. Daarnaast specialiseert u zich in projectmanagement. De specifieke opzet van NCOI maakt het mogelijk dat u een belangrijk deel van uw opleiding direct koppelt aan uw specialisatie. Zo kunt u meteen vanaf het eerste jaar uw praktijkprogramma en eindopdracht koppelen aan uw specialisatie projectmanagement. Daarnaast kunt u een keuze maken uit een aantal verdiepende modules over projectmanagement. De onderwerpen die u tijdens de opleiding geleerd heeft, combineert u in uw afstudeeropdracht. U kunt uw afstudeeropdracht ook direct laten aansluiten op uw specialisatierichting. Bovendien is het mogelijk om dit in uw organisatie te doen.

Ter voorbereiding op het schrijven van uw afstudeeropdracht woont u in uw afstudeerfase 2 bijeenkomsten bij. Hierin krijgt u uitleg over hoe u onderzoek uitvoert en een afstudeeropdracht schrijft. Daarnaast krijgt u bovendien persoonlijke begeleiding van een afstudeerbegeleider. Zo wordt u optimaal begeleid naar een succesvolle afsluiting van uw opleiding.

Program guide
Fase 1
 • IT-development 8 EC
 • Business en IT-trends 8 EC
 • IT-architectuur 8 EC
 • Business informationmanagement 8 EC
 • Procesmanagement 8 EC
 • Projectmanagement 8 EC
 • Praktijkprogramma 6 EC
 • Eindopdracht 6 EC
Fase 2
 • Bedrijfskundig management voor IT 12 EC
 • Business datamanagement 12 EC
 • Organisatie en verandering 12 EC
 • IT-strategie 12 EC
 • Praktijkprogramma 6 EC
 • Eindopdracht 6 EC
Fase 3
 • Adviesvaardigheden 12 EC
 • Effectief communiceren en beïnvloeden 12 EC
 • HBO Bachelor Business IT & Management specialisatie Projectmanagement 24 EC
 • Projectmanagement met IPMA C
 • Projectmanagement met PRINCE2®
 • Agile Project Management™
 • Projectmanagement
 • Praktijkprogramma 12 EC
Afstudeerfase
 • Praktijkprogramma 30 EC
 • Afstudeeropdracht 30 EC
Erkend HBO Bachelorgetuigschrift

Als u alles met succes heeft afgerond, ontvangt u het officiële Bachelorgetuigschrift ‘HBO Bachelor Business IT & Management’ met de specialisatie Projectmanagement als extra aantekening. Daarnaast mag u de graad BSc (Bachelor of Science) voeren. Deze opleiding is geaccrediteerd door de NVAO en voldoet aan alle strenge eisen die gelden voor Bacheloropleidingen. NCOI is door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap erkend als rechtspersoon voor hoger onderwijs op basis van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (WHW).

Niveau HBO
Vorm Part-time
Incompany Nee
Open inschrijving Nee
Doorlooptijd 36 maanden
Kosten €8490
Titulatuur Geen titel
Website www.ncoi.nl/opleiding/HBO-opleidingen-HBO-Bachelor-Business-IT-Management-specialisatie-Projectmanagement.html
Benodigde taalkennis Nederlands
Maximaal aantal deelnemers 16
Afronding Diploma