Dé opleidingensite voor hbo en hoger

HBO Associate degree Retailmanagement en -marketing

NCOI Opleidingen

 • Beschrijving
 • Overzicht

Samenvatting

De HBO Associate degree Retailmanagement en -marketing is speciaal ontwikkeld voor iedereen die in 2 jaar een officieel diploma wil behalen op het gebied van retail. U ontwikkelt zich tot HBO-niveau. Het programma sluit dan ook naadloos aan bij een vervolg richting een volledige HBO Bachelor van Hogeschool NCOI. U bent ambitieus en wilt zich verder ontwikkelen in retailmanagement om zo succesvol aan de slag te gaan als bedrijfsleider of zelfstandig ondernemer. U wilt dit doen in een 2-jarig programma op het niveau van HBO Associate degree.

Omschrijving
Wilt u zich in korte tijd ontwikkelen tot succesvol bedrijfsleider of zelfstandig ondernemer? Dan is deze HBO Associate degree Retailmanagement en -marketing de unieke mogelijkheid tot inzicht, verbreding en verdieping. Het programma biedt een aantrekkelijke combinatie van vakken op het gebied van marketing, sales en ondernemerschap. U volgt vakken die zijn toegespitst op retailmanagement, retailmarketing en winkelbeheer. Dankzij de praktijkgerichte aanpak van het programma kunt u de opgedane kennis en vaardigheden direct toepassen in uw werk. Dit maakt deze opleiding tot een plezierige en efficiënte investering in uw loopbaan. De opzet van de opleiding is gericht op werkenden en is daarom uitstekend te combineren met een baan en druk privéleven. Wilt u een erkend HBO-getuigschrift in retailmanagement en -marketing? Kies dan voor dit programma van NCOI.

Admission

U kunt aan deze Associate degree deelnemen met een diploma HAVO, VWO of volledig MBO. Bent u niet in het bezit van een van deze diploma’s, en bent u minimaal 21 jaar, dan kunt u instromen op basis van de 21+ regeling van NCOI. Zie Hogeschool NCOI voor meer informatie.

Characteristics
HBO Associate degree

Enrollment
Inschrijven kan via www.ncoi.nl/Inschrijven.html?course=58557-2018.

Graduation

U ontvangt tijdens uw opleiding uitgebreide informatie over de examinering. Iedere module wordt apart afgerond met een toets, die zo goed mogelijk aansluit bij de aard van de module. Naast praktijkgerichte moduleopdrachten wordt ook gebruik gemaakt van digitale examens. Het voordeel daarvan is dat u zelf het moment en de plaats van het examen kunt uitkiezen. De eerste fases rondt u af met een praktijkgerichte eindopdracht en gedurende de opleiding werkt u aan een praktijkportfolio. U sluit de Bacheloropleiding af met een afstudeeropdracht.

Objectives

U ontwikkelt zich op een zeer praktische wijze op erkend HBO Bachelorniveau. Onderwerpen op het gebied van marketing, bedrijfscommunicatie en marktwerking komen meteen aan bod. Daarnaast verdiept u zich in management en organisatie. Hiermee krijgt u een integraal begrip van management en de vormen die management aan kan nemen binnen retailorganisaties. In fase 2 verdiept u uw kennis en kunde. U gaat in op thema’s als retailmanagement, ondernemerschap, sales, internetmarketing en inspirerend leidinggeven.

De opleiding heeft een wettelijke duur van 2 jaar en is zo gepland dat u de grootste slagingskans heeft. De meeste studenten realiseren het programma in deze aangegeven tijd. Als u meer tijd nodig heeft, bijvoorbeeld door een nieuwe baan, een verhuizing of de geboorte van een kind, of gewoon omdat dat u beter uitkomt, kunt u door de praktische modulaire aanpak van NCOI heel eenvoudig uw opleiding vertragen. Als u langer studeert, betaalt u geen extra kosten voor het programma. De opleiding richt zich meteen op de kern van het vakgebied. Dat geeft directe herkenbaarheid en toepassingsmogelijkheden. Per module rondt u steeds een onderwerp af. Daarmee heeft u een zeer overzichtelijk en goed georganiseerd programma. De meeste modules zijn bovendien ook op basis van e-learning te volgen. U zult merken hoe prettig dit werkt.

Voor werkenden

In de bijeenkomsten wordt gewerkt met opdrachten uit de praktijk en cases van dagelijkse situaties. De docenten hebben veel ervaring in het werkveld. U merkt direct dat zij kennis van zaken hebben en dat ze u helpen bij problemen en vraagstukken die u in uw werk tegenkomt. Ze maken de leerstof praktisch en goed toepasbaar. Door deze praktijkgerichte aanpak leert u de nieuwe kennis direct in de praktijk toe te passen. NCOI is ook resultaatgericht, de opleiding is speciaal ontwikkeld voor werkenden. Veel praktijkopdrachten kunt u namelijk in uw werk uitvoeren. Als een bepaald onderwerp buiten uw huidige werkveld valt, zorgen de docenten voor actuele praktijksituaties, zodat u toch praktijkgericht kunt oefenen.

Flexibel studeren

U studeert steeds in overzichtelijke stappen. Per module rondt u een onderwerp af. Daarmee houdt u focus en is uw opleiding overzichtelijk opgebouwd. Daarnaast wordt u tijdens deze Bachelor ondersteund door onze gebruiksvriendelijke professionele online leeromgeving. U vindt er alles wat u nodig heeft tijdens uw hele studie. Met het duidelijke overzicht heeft u altijd zicht op de bijeenkomsten en opdrachten, zodat het plannen eenvoudig is. U kunt zo ook contact onderhouden met uw studiecoach en de docenten. Bovendien is het mogelijk om er te oefenen met vragen en praktijkcases.

De opleiding is op verschillende manieren te volgen. U kunt kiezen tussen een dagvariant van 1 dag per 2 weken of een avondvariant van 1 avond per week. Wilt u liever zonder bijeenkomsten studeren of met meer flexibiliteit? Ook dat kan bij NCOI. Deze opleiding kunt u grotendeels online volgen, bijvoorbeeld thuis of op uw werk. Zie Studeren op afstand voor meer informatie hierover.

Program guide

In fase 1 doorloopt u een modulair programma, waarin u aan de slag gaat met de kern van retailmanagement en -marketing. In totaal volgt u tijdens deze fase 6 modules en u sluit deze fase af met een eindopdracht.

Marketingmanagement

(6 bijeenkomsten)

 • Moderne marketing in organisaties
 • Customer journey
 • Marktonderzoek
 • Marktsegmentatie, positionering en branding
 • Waardecreatie en -bepaling
 • Product development
 • Online marketing en marketingcommunicatie
 • Distribution channel
 • Marketingstrategie
 • Cross-cultural en Internationale marketingbeleid
E-commerce

(6 bijeenkomsten)

 • Uitgangspunten e-commerce
 • Supply chain en e-commerce
 • Het opstellen van een e-commercestrategie
 • Het digitaliseren van processen
 • Ketenverkorting
 • Webcare en klantenservice
 • Social-mediamanagement
 • Klantcontactstrategie
 • E-commerce wet- en regelgeving
 • E-fulfilment
 • Financiële aspecten van e-commerce
Bedrijfseconomische aspecten

(6 bijeenkomsten)

 • Praktische bedrijfseconomie
 • Lezen van financiële overzichten
 • Investeringen
 • Interpretatie van cijfers
 • Winst en verlies
 • Financiële informatievoorziening voor managers
 • Financiële kengetalen
 • Managementrapportages
Markt- en marketinganalyse

(6 bijeenkomsten)

 • Belang en vormen marktanalyses
 • Waarde van marktonderzoek bepalen
 • Digitaal marktonderzoek
 • Deskresearch
 • Big-datamogelijkheden
 • Onderzoek naar customer journey
 • Interpreteren Google Analytics
 • Rapportages
 • Analyse van onderzoeksresultaten
Retailmarketing

(6 bijeenkomsten)

 • Trends en dynamiek in retailmarketing
 • Marktstrategisch proces in de retail
 • Omgevingsanalyse en concurrentieanalyse
 • Branding en positionering
 • Koopgedrag van klanten
 • Uitstraling, presentatie en imago
 • Klantbinding en klanttevredenheid
 • Van SWOT naar marketingmix
 • Optimale inzet van online en offline marketingkanalen
Management en organisatie

(6 bijeenkomsten)

 • Verschillende soorten organisaties
 • Management en besluitvorming in ­organisaties
 • Organisaties en hun omgeving
 • Concurrentie en strategie
 • Operationeel management
 • Leidinggeven en ontwikkelen
 • Motiveren en belonen
 • Organisatiestructuur, -sturing en ­coördinatie
Fase 2

In fase 2 volgt u 5 modules en werkt u verder aan uw praktijkprogramma.

Retailmanagement

(6 bijeenkomsten)

 • Retailformules
 • Samenwerkingsverbanden in retail en franchising
 • Directe en indirecte verkoop en kanaalconflicten
 • Formulemanagement en assortimentsopbouw
 • Inkoop- en leveranciersmanagement
 • Voorraadmanagement en logistiek
 • Shopmanagement en personeelsplanning
 • E-commerce en e-fulfilment
 • Sturen op cijfers in de retail
 • Omzet en winstgevendheid
 • Category management
Ondernemerschap en ondernemen

(6 bijeenkomsten)

 • Ideeën genereren
 • Ideeën toetsen
 • Benodigde middelen inventariseren
 • Ondernemingsplan schrijven
 • Middelen verwerven en financiering krijgen
 • Onderneming opstarten
 • Tegenslagen verwerken
 • Professionaliseren van het bedrijf
 • Opvolging regelen
 • Oogsten
Sales- en accountmanagement

(6 bijeenkomsten)

 • Accountmanagement
 • Accountdoelstellingen
 • Relatiemanagement
 • Werken aan klanttevredenheid
 • De binnendienst
 • Verkoop- en gesprekstechnieken
Internetmarketing

(8 bijeenkomsten)

 • Internet en online afnemersgedrag
 • De rol van internetmarketing in de ­organisatie
 • Online marketingcommunicatie: zoek­machinemarketing en online advertising
 • Online marketingcommunicatie: overige ­instrumenten
 • Websites, webshops en apps
 • Online customer relationship management
 • Social media
 • Online marketingplanning en control
Inspirerend leidinggeven

(8 bijeenkomsten)

 • Zelfinzicht en bewustwording
 • Persoonlijke kernkwaliteiten en drijfveren
 • Ontwikkelen van zelfmanagement
 • Authentiek leidinggeven
 • Inspireren, binden en boeien van ­medewerkers
 • Bouwen aan effectieve teams
 • Constructief invloed uitoefenen op anderen
 • Sturing geven aan besluitvorming
 • Conflicten hanteren en weerstand ­overwinnen
 • Managen van veranderingen
AD-eindopdracht

U sluit uw Associate degree af met een individuele fase waarin u een eindopdracht schrijft. Het is -mogelijk om dit onderzoek in uw organisatie te doen, u kunt het resultaat dan direct gebruiken. U wordt tijdens het afstuderen persoonlijk begeleid. Voorafgaand aan de eindopdracht vindt in 2 bijeen-komsten uitleg plaats over het afstuderen, zodat u goed bent voorbereid.

Erkend getuigschrift

U behaalt met deze opleiding het officiële getuigschrift ‘HBO Associate degree Retailmanagement en -marketing’. NCOI is door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap erkend als rechtspersoon voor hoger onderwijs op basis van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (WHW). U ontvangt van NCOI een officieel internationaal erkend Ad-getuigschrift met hoge waarde op de arbeidsmarkt.

Fase 1
 • Marketingmanagement 8 EC
 • E-commerce 8 EC
 • Bedrijfseconomische aspecten 8 EC
 • Markt- en marketinganalyse 8 EC
 • Retailmarketing 8 EC
 • Management en organisatie 8 EC
 • Praktijkprogramma 6 EC
 • Eindopdracht 6 EC
Fase 2
 • Retailmanagement 8 EC
 • Ondernemerschap en ondernemen 8 EC
 • Sales- en accountmanagement 8 EC
 • Internetmarketing 12 EC
 • Inspirerend leidinggeven 12 EC
 • Praktijkprogramma 6 EC
 • Afstuderen 6 EC

Niveau N.V.T.
Vorm Part-time
Incompany Nee
Open inschrijving Nee
Doorlooptijd 24 maanden
Kosten €6390
Titulatuur Geen titel
Website www.ncoi.nl/opleiding/HBO-Associate-Degree-Retailmanagement-en-Marketing.html
Benodigde taalkennis Nederlands
Maximaal aantal deelnemers 16
Afronding Diploma