Dé opleidingensite voor hbo en hoger

Basistraining Milieuwetgeving

NCOI Opleidingen

 • Beschrijving
 • Overzicht

Graduation

Na afloop van deze training ontvangt u het certificaat van deelname ‘Basistraining Milieuwetgeving’.

Objectives

Aan de hand van de casuïstiek komen de onderlinge samenhang van de verschillende wetten en regels en de onderlinge doorwerking aan de orde. Daarnaast is er ook veel aandacht voor de laatste ontwikkelingen op milieugebied. Theorie en praktijk komen in deze 5 dagen beurtelings aan bod. Daardoor zult u deze training als heel gevarieerd, maar vooral als aantrekkelijk en inspirerend ervaren.

Program guide

Deze training wordt verzorgd in samenwerking met onze businesspartner Bestuursacademie Nederland. Tijdens deze training worden de volgende onderwerpen behandeld:

Milieuwetgeving
 • Systematiek milieuwetgeving
 • Plaats van milieurecht in het omgevingsrecht
 • Wet milieubeheer
 • Wabo
 • Wet bodembescherming
 • Wet geluidshinder
 • Waterwet
Handhaving, regels en procedures
 • Vergunningen en algemene regels
 • Procedures
 • Rechtsbescherming in relatie tot Algemene wet bestuursrecht
 • Inrichtingen en vergunningenbesluit
 • Toetsingskaders
 • Inhoud van de vergunning
 • Meldingenstelsel
 • Milieueffectrapportages
 • Externe veiligheid
 • Luchtkwaliteit
 • Integrale handhaving
 • Bevoegdheden en wettelijk gezag
 • Instrumenten
Enrollment
www.ncoi.nl/inschrijven.html?id=70123

Niveau N.V.T.
Vorm Part-time
Incompany Nee
Open inschrijving Nee
Doorlooptijd 5 maanden
Kosten €1799
Titulatuur Geen titel
Website www.NCOI.nl/training/trainingen-Basistraining-Milieuwetgeving.html
Benodigde taalkennis Nederlands
Maximaal aantal deelnemers 15
Afronding Certificaat