Dé opleidingensite voor hbo en hoger

Procesmatig systemen ontwikkelen

Mikrocentrum

  • Beschrijving
  • Overzicht

Het doel van deze cursus is een overzicht geven van product ontwikkeling en van de basis processen die hierbij van belang zijn. Aan de orde komt het klassieke waterval model, maar ook recentere begrippen als Incrementeel, Agile of Lean. Aan de hand van een proces verbetermodel (bijv. CMMI ) zullen de verschillende proces gebieden (zie ook de andere cursussen uit dit programma) en hun onderlinge relaties besproken worden.
Na afloop van de cursus bent u in staat om de volwassenheid van uw eigen product ontwikkelproces te kunnen inschatten en kunt u bepalen of en waar verandering/verbetering nodig is.


 Diegenen die zich (gaan) bezig houden met het opzetten of verbeteren van Product Ontwikkel Processen:
• Proces Verbeter Coördinatoren
• Afdelingsmanagers
• Kwaliteitsmanagers
• Iedereen die geïnteresseerd is in gestructureerd werken


• Life Cycle Model met fases en mijlpalen:
- Waterval
- V-model
- Incrementeel
- Evolutionair
- RUP
- Lean
- Agile / Scrum
• Proces Modellen (bijv. CMMI)
• Verbeter Methoden (bijv. Plan-Do-Check-Act, IDEAL, DfSS)
• Relatie met andere standaarden (bijv. ISO, MDD, Automotive Spice)
• Wat levert het op ?
• Opzetten proces verbeteringen:

- Verbeter Organisatie
- Verbeter Plan
- Basis templates voor processen, plannen, trainingen, …
- Voorwaarden voor succes

Niveau HBO
Incompany Ja
Open inschrijving Ja
Doorlooptijd 3 dagen
Kosten (indicatie) Tussen de €450 en €1350
Titulatuur Geen titel
Benodigde taalkennis Nederlands
Provincies Noord-Brabant, Utrecht
Afronding Bewijs van deelname