Dé opleidingensite voor hbo en hoger

Maintenance Engineering

Mikrocentrum

 • Beschrijving
 • Overzicht

  Het werkgebied van Maintenance Engineers richt zich vooral op een hogere  bedrijfszekerheid van een installatie tegen zo laag mogelijke kosten,  dus op het continu verbeteren van de installatie performance. Met het  gestructureerd opstellen van onderhoudsconcepten worden alle mogelijke  storingen van installatiedelen vastgelegd en bepaald, bijvoorbeeld hoe  kritisch de storingen zijn om vervolgens voor de niet acceptabele  storingsvormen en storingseffecten tegenmaatregelen te bedenken.  Belangrijk voor industrieën met grotere afbreukrisico’s is dat men dit  vooraf overdenkt en vastlegt om onacceptabel falen van installatie-delen  te voorkomen. Niet alleen bij storingen met grotere gevolgschaden, maar  ook bij calamiteiten op het vlak van veiligheid en milieu en in de  richting van verzekeringsmaatschappijen maakt de Maintenance Engineer  zodoende aantoonbaar al het mogelijke gedaan te hebben

   

  Wilt u een uitgebreide brochure van deze opleiding ontvangen? Klik dan hier!

   

  Doel

  • continu verbeteren van de installatieperformance

  • storingsvormen analyseren en gegevens registreren in onderhoudsinformatiesystemen

  • het nemen van strategische maatregelen om een zo hogere bedrijfszekerheid van installaties te verkrijgen  De cursus is bestemd voor maintenance engineers, installatiebeheerders en (potentiële) leidinggevenden in onderhoudsafdelingen.  MBO/HBO-niveau. Enige bedrijfskundige kennis, inzicht of achtergrond is een voordeel.


  Dag 1:

  • plaats en functie van de Maintenance Engineer in het onderhoud
  • werkprocessen Plantperformance en Maintenance
  • introductie FMECA*, RCM*, RCMII*: methodiek voor het ontwikkelen van onderhoudsconcepten, cases

  Dag 2:

  • preventief onderhoud: beurten en inspectieroutes;
  • Stamkaart en Preventief Onderhoudsplan (SPO) van een Etheen- compressor (voorbeeld), case clustering van onderhoudsregels tot onderhoudsbeurten
  • voorbeelden basis SPO’s, invulinstructie
  • case opstellen van een SPO van een kanaalwaterpomp
  • inleiding faalgedrag en bedrijfszekerheid, begrippen uit de reliability engineering.

  Dag 3:

  • beslissingsmodel inzake het al of niet op voorraad nemen van reserve- en risicodelen
  • inleiding Toestandsafhankelijk Onderhoud
  • analyse van storingsoorzaken: SORA
  • werken met opdrachtsoorten/case

   

  FME(C)A* = Failure Mode and Criticality Analysis
  RCM** = Reliability Centered Maintenance

   

  Niveau MBO
  Incompany Ja
  Open inschrijving Ja
  Doorlooptijd 3 dagen
  Kosten (indicatie) Tussen de €450 en €1350
  Titulatuur Geen titel
  Benodigde taalkennis Nederlands
  Provincies Noord-Brabant, Utrecht
  Afronding Bewijs van deelname