Dé opleidingensite voor hbo en hoger

Magazijn en logistiek medewerker

Mikrocentrum

  • Beschrijving
  • Overzicht

Betere klantenservice door breed inzetbare logistieke medewerkers
Snelle en betrouwbare leveringen tegen zo laag mogelijke kosten is de  wens van ieder bedrijf met een magazijnfunctie. Magazijnmedewerkers  kunnen hiertoe een aanzienlijke positieve bijdrage leveren. Van de  medewerkers wordt daarom een brede kennis van logistiek, voorraad-en  magazijnbeheer en tal van andere zaken verwacht. Ook moeten zij oog  hebben voor kwaliteit, leverbetrouwbaarheid en service aan de klant.  Deze cursus leidt daarom op tot breed inzetbare medewerkers met de  kennis en inzicht die nodig zijn om deze functie goed te vervullen.  Tijdens de cursus worden de verschillende opslagsystemen en technieken  besproken, waarbij de plaats en functie van het magazijn centraal staan.  Na het volgen van de cursus kunnen medewerkers een grote bijdrage  leveren aan een goed beheerste en flexibele goederenstroom. Hierdoor kan  het magazijn én de onderneming als geheel flexibel, slagvaardig en  tegen minimale kosten functioneren. Deze cursus legt een gedegen basis  om aansluitend de cursus Magazijn en Logistiek beheer te gaan volgen.

 

Wilt u een uitgebreide brochure van deze opleiding ontvangen? Klik dan hier!

 

Doel is het verschaffen van basiskennis om juist, veilig en efficiënt om te gaan  met de toevertrouwde goederen en transportmiddelen, waarbij de kosten  tot een minimum beperkt blijven. Er wordt veel aandacht besteed aan  praktijkvoorbeelden.Medewerkers die nu of in de nabije toekomst betrokken zijn bij de logistieke werkzaamheden in het magazijn of distributiecentrum.V.M.B.O. werk- en denkniveau.


Goederenstroom

• doelstelling en raakvlakken met andere functionele gebieden

• hulpmiddelen om goederenstromen systematisch te verbeteren

Inkoop

• inkoopproces, strategische voorraden, leverbetrouwbaarheid

Voorraadbeheer

• ontkoppelingsvoorraad, soorten voorraden, bestelsystemen

Goederenontvangst

• taken, plannen, lossen, ontvangstadministratie en uitpakken

Magazijn

• JIT, Kanban, functie magazijn, soorten magazijnen, activiteiten

Opslagsystemen

• stortgoederen, stukgoederen, opslagsystemen, artikelen, magazijncode

• lokatiesysteem, bulk- en werkvoorraden, opslagvariabelen

Opslagmiddelen

• pallets, slipsheet, magazijn- en transport balken

• magazijninstellingen, hand- en palletstellingen, sectie en stramien

• diverse soorten stellingen, NEN 5051

Rijdende transportmiddelen

• horizontaal en verticaal, publicatieblad P-143

Continu transportmiddelen

• bandtransporteur, rollenbaan, accumuleren, hangbanen

Onderhoud

• soorten, criteria, arbeidsinspectie, registratie

Kosten

• kostensoorten, planning- en budgetsystemen

• calculatie, directe en indirecte kosten, investeren

Verpakken en merken

• verzendeenheid, doelverpakking, producteigenschappen

• stapelen, bundelen, hechten, omsnoeren, krimp- of rekfolie

Ontvangst- en expeditieruimten inclusief laad- en losmiddelen

• oplossen hoogteverschillen, laadkuil, laadperron

• pompapparatuur, kiep- en wissellaadbakken, autolaadbakken

Distributiecentrum

• orderverzamelmethoden, verzendgereed maken, routeplanning

• massakrachten bij rijdende vrachtauto’s

Veiligheid en ergonomie

• ARBO, transport en opslag, veiligheid en ergonomie

• maximale trek- en drukkrachten, tillen en lasten.

Customer service

• trends

• elementen van customerservice

• stappenplan

• presentatiemeeting

Niveau MBO
Incompany Ja
Open inschrijving Ja
Kosten (indicatie) Tussen de €450 en €1350
Titulatuur Geen titel
Benodigde taalkennis Nederlands
Provincies Noord-Brabant, Utrecht
Afronding Bewijs van deelname