Dé opleidingensite voor hbo en hoger

Magazijn en logistiek beheer

Mikrocentrum

 • Beschrijving
 • Overzicht

Deze cursus is een logisch vervolg op de cursus `Magazijn en logistiek mmedewerker`. De cursisten worden technieken aangereikt waarmee men in staat is diverse logistieke concepten te hanteren die invloed hebben op de organisatiestructuur en op sociale invloeden van de logistieke processen. Daarnaast wordt door middel van praktische voorbeelden, oefeningen en cases de theorie vertaald naar praktisch handelen. Dit leidt tot persoonlijk resultaat voor de medewerker en vergroting van het resultaat voor de organisatie, zoals aanzienlijke besparingen en betere klantenservice. Een goed magazijn- en logistiek-beheer beïnvloed dus sterk de bedrijfsvoering en de economische positie van een organisatie en daarmee de concurrentiepositie. Na het met goed gevolg doorlopen van deze cursus heeft de cursist voldoende kennis opgedaan om de cursussen ´Productieplanning´ te volgen.

Doel

Het doel van de cursus is het aanbieden van kennis op het gebied van magazijnbeheer, het inzicht geven in de onderliggende werkprocessen, het bewaken/verbeteren van de kwaliteit van die processen, rekening houdend met de financiële gevolgen van bepaalde keuzes.

Bestemd voor

Medewerkers die nu of in de nabije toekomst betrokken zijn bij magazijn- en logistieke processen. Onontbeerlijk als basis voor iedere (aankomende) teamleider en voor de medewerkers die een coördinerende rol vervullen in de logistiek, waarbij contactvaardigheid belangrijk is.

Niveau:

MBO niveau en iedereen die al de cursus magazijn en logistiek medewerker gevolgd hebben

Getuigschrift

De cursus wordt afgesloten met een examen. Bij voldoende resultaat wordt een getuigschrift uitgereikt.


Voorraadbeheer - ABC-analyse

 • Waarom hoge eisen stellen aan voorraadbeheersing?
 • Kosten voorraadbeheer
 • Voorraad aanhoudingskosten berekening
 • Rentabiliteit
 • Balans
 • Optimale bestelgrootte
 • Rekenen met formule van Camp
 • Tekenen van de Lorentz kromme

Projectmatig werken

 • Wat is projectmatig werken
 • Uitwerking van de vijf pijlers van projectmatig werken
 • Het projectteam
 • Oefening

Communicatie

 • Valkuilen
 • Hoe ontstaan de communicatiefilters?
 • Omzetten gedachten in voor ander begrijpelijke taal
 • Luisteren
 • Communicatie oefening

Teamwork

 • De meerwaarde van samenwerken
 • Voorwaarden en spelregels voor teamwork
 • Teamrollen
 • Oefening

Automatische Identificatie in opslag en distributie

 • AI bij afzonderlijke functies in magazijn
 • Streepjescode / barcode
 • Transportlabel
 • AI in combinatie met Electronic Data Interchange

Werken aan verandering

 • De betekenis van veranderen
 • Voorkomen en verminderen van weerstand
 • Welke strategie?
 • Oefening: veranderen

Klantorderontkoppelpunt

 • Planning en besturingssystemen
 • Definitie Klantorderontkoppelpunt

Kostenbewust werken

 • Wat weten medewerkers over kosten?
 • Wat zijn kosten?
 • Kostensoorten
 • Oefening: kosten en kostensoorten

Zorg voor kwaliteit

 • Ontwikkeling van kwaliteitsdenken
 • Betekenis van systemen, procedures en normen
 • METEN = WETEN (oefening)
 • Van fouten kun je leren
 • Kwaliteit; mij een zorg?

Customer Service

 • Belang van Customer Service
 • De 6 trends in logistieke prestaties

Prestatie-indicatoren

 • Wat zijn prestatie-indicatoren
 • Waarom bestaan prestatie-indicatoren?
 • Vier niveaus van prestatie-indicatoren
 • PI als voorbeeld in de praktijk

Cyclisch tellen

 • Doelen van cyclisch tellen?
 • Methoden van cyclisch tellen
 • Vroege vaststelling van probleemgebieden
 • Het invoeren van cyclisch tellen

Arbo en ergonomie

 • Van Arbowet tot Arboregels
 • Verplichtingen werkgever
 • Risico Inventarisatie en Evaluatie (RIE)
 • Verplichtingen werknemer
 • Arbeidsinspectie
 • Ergonomie en factoren fysieke belasting
 • Overbelasting oorzaak lichamelijke klachten
 • Aanleren van nieuwe bewegingen

Niveau MBO
Vorm Part-time
Incompany Ja
Open inschrijving Ja
Doorlooptijd 5 dagen
Kosten (indicatie) Tussen de €450 en €1350
Les locatie type Op locatie, Bij het bedrijf, In overleg
Titulatuur Geen titel
Lesmethode Workshop
Benodigde taalkennis Nederlands
Provincies Drenthe, Flevoland, Friesland, Gelderland, Groningen, Limburg, Noord-Brabant, Noord-Holland, Overijssel, Utrecht, Zeeland, Zuid-Holland
Afronding Bewijs van deelname