Dé opleidingensite voor hbo en hoger

Lean Six Sigma Champion

Mikrocentrum

 • Beschrijving
 • Overzicht

Een Champion is een initiator en opdrachtgever van een Lean Six Sigma project. Hij identificeert projecten die bijdragen aan de afdeling en business doelstellingen en coacht de Green Belt of Black Belt in de uitvoering.

Doel

Na deze training bent u in staat aan te geven hoe Lean Six Sigma bijdraagt aan de business doelstellingen. Samen met de projectleider kunt u een goede project charter opzetten. U bent in staat het project te coachen en de voortgang te beoordelen. Tenslotte weet u wat de succesfactoren en valkuilen zijn bij het invoeren van Lean Six Sigma.

Voor wie

Managers, Project Managers en andere leidinggevenden van bedrijven die actief bezig zijn met Lean Six Sigma of daar binnenkort mee gaan beginnen.

Niveau

MBO+ tot HBO+

Duur

Samen met u te bepalen.

Bewijs van deelname

Na afloop ontvangt de cursist een bewijs van deelname.

Lesmateriaal

U ontvangt een trainingsmanual met daarin alle slides. Tevens ontvangt u een verklarende begrippenlijst van Lean Six Sigma termen en een checklist met vragen die u als Champion kunt stellen aan een Six Sigma team.


U wordt bekend gemaakt met de verschillende methodes (TPM, Lean, Six Sigma & DfSS), begrippen, tools en afkortingen. We behandelen de DMAIC roadmap en geven aan wat de gebruikelijke tools zijn die binnen deze roadmap toegepast worden. De tools zelf behandelen we niet, maar we geven wel aan hoe u de (soms statistische) uitkomsten ervan kunt beoordelen en wat de vragen zijn die tijdens een Tollgate gesteld dienen te worden.

Verantwoordelijkheden Champion:

 • selecteren en afbakenen van projecten
 • stellen van prioriteiten en manager van project portfolio
 • aanstellen van Lean Six Sigma projectleider (Green Belt / Black Belt)
 • aanstellen / verkrijgen van resources
 • wegnemen van barrières in project uitvoering (afhandelen van escalaties)
 • functioneel en (vak)inhoudelijk coaching van projectleider (Green Belt / Black Belt)
 • opvolgen van voortgang : oplevering project binnen tijd en budget
 • de juiste vragen stellen in Tollgate reviews
 • uitvoering geven aan Binden - Boeien - Belonen
 • uitdragen dat Lean Six Sigma is 'The way to do business' !

Deze cursus kan ook bedrijfsintern en aangepast op uw bedrijfssituatie worden gegeven. Naast theoretische kennis zullen we ook de praktische toepassing van Lean Six Sigma bij uw bedrijf bespreken.

Bedrijfsintern is deze training ook in het Engels te geven.

Niveau MBO
Vorm Part-time
Incompany Ja
Open inschrijving Nee
Kosten (indicatie) Geen opgave
Les locatie type Op locatie, Bij het bedrijf, In overleg
Titulatuur Geen titel
Lesmethode Workshop
Benodigde taalkennis Nederlands, Engels
Provincies Drenthe, Flevoland, Friesland, Gelderland, Groningen, Limburg, Noord-Brabant, Noord-Holland, Overijssel, Utrecht, Zeeland, Zuid-Holland
Afronding Bewijs van deelname