Dé opleidingensite voor hbo en hoger

HBO leiderschap, organisatie en communicatie

Mikrocentrum

 • Beschrijving
 • Overzicht

Met deze nieuwe HBO opleiding bieden wij (technisch) leidinggevenden een volledige opleiding op het gebied van leidinggeven, waarbij leiderschaps- en managementvaardigheden gecombineerd worden met de bedrijfskundige aspecten. Zodoende leert u om uw technisch opgeleide medewerkers te coachen en de organisatie of afdeling te sturen op resultaat.

Mede door veranderingen buiten de organisatie, zoals:

 • complexere projecten;
 • kortere levertijden;
 • instroom van 'the ne(x)t generation' ook wel de Y-generatie genoemd, is het belangrijk voor leidinggevende om zich ook op bedrijfskundige aspecten te blijven professionaliseren.

Aan een 1-jarige opleiding beginnen doe je niet zomaar. Wij begrijpen dat u vooraf goed geïnformeerd wilt zijn over de studie en alle bijkomende zaken. U wilt namelijk een goede keuze en afweging kunnen maken! U heeft vast legio vragen in dit kader:

 • welke voorkennis wordt verwacht van de deelnemers?
 • welke onderwerpen komen aan de orde?
 • met welke tijdsinvestering dient rekening gehouden te worden?

Wanneer u zich wilt aanmelden voor de leergang HBO leiderschap, organisatie en communicatie, neemt u contact op met ons.

Stimuleringsgelden van de overheid

De overheid stimuleert het volgen van erkende opleidingen. Tot het einde van 2013 kan u in aanmerking komen voor stimuleringsregeling 'Wet vermindering Afdracht'. Het is op dit moment nog onduidelijk wat de nieuwe regeling gaat worden. De opleiding HBO leiderschap, organisatie en communicatie is zodanig ingericht dat u gebruik kunt maken van de WVA-regeling (in ieder geval tot eind 2013). Uw werkgever ontvangt dan in veel gevallen een extra voordeel. Door deze financiële tegemoetkoming wordt het volgen van de opleiding HBO leiderschap, organisatie en communicatie voor u en uw werkgever extra interessant!

Vergoedingen via opleidingsfondsen in de technische industrie (OOM en A&O)*

U kunt tot maximaal € 2.500,- teruggave van opleidingskosten krijgen bij de verschillende opleidingsfondsen
A&O fonds: Beroepsopleiding (boe) (werkenden): CROHO erkende opleiding (maximaal € 2.500,-)
OOM fonds: Leerwerkbijdrage: CROHO erkende opleiding (maximaal € 2.000,-)

* Mikrocentrum kan niet aansprakelijk gehouden worden voor de hoogte en het innen van de vergoedingen. Voor meer informatie, neem contact op met OOM of A&O.

Doel en opzet van de opleiding

Deze praktijkgerichte opleiding behandelt alle essentiële onderwerpen die u nodig heeft om professioneel en met succes alle facetten van het leiderschap te managen. Het volledige vakgebied komt aan de orde. Niet alleen de onderwerpen die direct te maken hebben met leiderschap en communicatie, maar ook de bedrijfskundige aspecten.

Uniek

De opleiding bestaat voor 80% uit praktijk en 20% theorie. Onder leiding van docenten en trainers komen alle leiderschaps- en communicatievaardigheden aan bod. U gaat een veranderplan opzetten en bewaken. Kennis en kunde worden gecombineerd met vaardigheden. Deze vorm van 'leren' zorgt voor een optimale manier om uw competenties verder te ontwikkelen.

Om het beste leerresultaat te krijgen, werkt Mikrocentrum met klassikale bijeenkomsten, intervisie en coachen. De opleiding wordt afgesloten met een eindopdracht. Wanneer alle opdrachten voldoende worden beoordeeld, ontvangt u het HBO certificaat. Deze leergang is onderdeel van de HBO opleiding Bedrijfskunde.

HBO certificering

Met het portfolio toont u aan het einde van de opleiding aan dat u voldoet aan de eisen die vanuit het HBO gesteld worden. Wanneer alle opdrachten voldoende worden beoordeeld, ontvangt u het certificaat HBO Leiderschap, organisatie en communicatie met officiële HBO studiepunten. U kunt op basis van dit jaarprogramma maximaal 60 EC (European Credits) behalen. Daarmee heeft u direct een volledig jaar HBO afgerond. Deze leergang is onderdeel van de HBO Bachelor opleiding Bedrijfskunde.

De duale leergang HBO Leiderschap, organisatie en communicatie is opgezet vanuit de NVAO geaccrediteerde opleiding HBO Bedrijfskunde en heeft een omvang van 60 EC (European Credits). De leergang heeft een doorlooptijd van 12 maanden.

Voor wie

Deze opleiding is ontwikkeld voor leidinggevenden in een technisch-industriële werkomgeving:

 • leidinggevenden en teamleiders die hun leiderschaps- en coachingsvaardigheden willen verbeteren;
 • afdelingsleiding die effectieve (cultuur-)veranderingen willen doorvoeren om hun organisatie of afdeling te optimaliseren;
 • managers die zich willen 'certificeren' in managementvaardigheden en leiderschap, als onderdeel van HBO bedrijfskunde

Vooropleiding

In de opleiding wordt uitgegaan van een HBO werk- en denkniveau. Ervaring met het leidinggeven is een pré.

Bedrijfsintern

Deze opleiding wordt ook bedrijfsintern verzorgd, aangepast op uw bedrijfssituatie.


Aanpak en uitvoering van het opleidingsprogramma

Het programma is specifiek opgezet voor werkenden in een situatie van werkend leren. In de vorm van contactbijeenkomsten worden kenniselementen en vaardigheidstraining aangereikt om vervolgens toe te passen in de praktijk. Binnen die praktijk werken de deelnemers aan dit programma gedurende een jaar aan beroepsproducten, procesverslagen, reflectieverslagen die tezamen in het portfolio worden opgenomen. De werkgever stelt een praktijkopleider beschikbaar die zorgt voor begeleiding van de deelnemer(s) op de werkplek.
Naast diverse klassikale opdrachten zal de deelnemer ook één specifieke bedrijfscase gedurende de opleiding verder uitwerken. Deze loopt als een rode draad door de gehele opleiding. Het beoordelen van het leren zal in de vorm van het opgebouwde portfolio plaatsvinden. In een eindbeoordeling zal de deelnemer op basis van het portfolio aantonen dat hij de leerdoelen van de opleiding heeft behaald.

Voorbereiding en studiebelasting

Voor de voorbereidingen op de lessen en het maken van de opdrachten dient u rekening te houden met een studiebelasting van ca. 5-7 uur per week.

Studieprogramma

De leergang HBO leiderschap, organisatie en communicatie is modulair opgezet. De leergang bestaat uit de volgende 4 modules:
1. Module Persoonlijke leerweg (zelfstudie)
2. Verandermanagement (4 dagbijeenkomsten)
3. Leiderschap (4 dagbijeenkomsten)
4. Communicatie voor (project)managers (4 dagbijeenkomsten)

1. Module Persoonlijke leerweg

De module "persoonlijke leerweg" is zelfstudie welke u normaliter voor aanvang van de klassikale sessies voor een deel uitgewerkt heeft. Middels o.a. een POP (persoonlijk ontwikkelingsplan) en PAP (persoonlijk actie plan) geeft u zelf invulling aan uw persoonlijk opleidingsplan. Daarnaast is het belangrijk om na elke bijeenkomst een reflectieverslag te maken.

2. Module Verandermanagement (4 dagbijeenkomsten)

 • algemene inleiding
 • geïntegreerd model, externe analyse: DESTEP/directe omgeving/marktomgeving, interne analyse: 7S model
 • SWOT, basis strategieën en beleidsopties, harde kant gewenste situatie, doelstellingen en KSF, zachte kant gewenste situatie
 • veranderbereidheid en veranderstrategieën, managementvaardigheden, verbeteren persoonlijk functioneren
 • Opdrachten (GOKIT (beheersing project), Belbin, slaag- en faalfactoren

3. Module Leiderschap (4 dagbijeenkomsten)

 • ontwikkelen van een integrale visie op leiderschap
 • ontwikkelen van uzelf als leidinggevende
 • ontwikkelen van een visie op cultuur
 • ontwikkelen van medewerkers
 • effectief communiceren met medewerkers en groepen
 • omgaan met veranderingen (verandermanagement)

4. Module Communicatie voor (project)managers (4 dagbijeenkomsten)

 • persoonlijkheid en communicatievaardigheden
 • beeldvormende vaardigheden
 • oordeelvormende vaardigheden
 • besluitvormende vaardigheden
 • beïnvloedende vaardigheden

Samenwerking Mikrocentrum / Hogeschool SDO

Mikrocentrum en Hogeschool SDO werken samen om de opleiding vorm te geven. Hogeschool SDO staat garant voor de erkenning van de leergang HBO. Hogeschool SDO heeft veel ervaring met competentiegericht opleiden. Mikrocentrum vult dit naadloos aan met praktijkgerichte ervaring, een bewezen rendement als het gaat om een geslaagde en vernieuwende kijk op opleiden.
Kortom: een samenwerking die leidt tot maximaal resultaat!

Online leeromgeving

Mikrocentrum heeft altijd up to date lesmateriaal en maakt gebruik van de online leeromgeving van de SDO hogeschool. Deze digitale leeromgeving bevat alle informatie die u voor de opleiding nodig heeft met daarin de voorbereiding voor elke les en de benodigde documentatie voor het maken van het portfolio.

Bedrijfsintern

Deze opleiding wordt ook bedrijfsintern verzorgd, aangepast op uw bedrijfssituatie.

Niveau HBO
Vorm Part-time
Incompany Ja
Open inschrijving Ja
Doorlooptijd 12 dagen
Kosten €5845
Les locatie type Op locatie, Op het instituut, In overleg
Titulatuur Geen titel
Lesmethode Workshop
Benodigde taalkennis Nederlands
Provincies Drenthe, Flevoland, Friesland, Gelderland, Groningen, Limburg, Noord-Brabant, Noord-Holland, Overijssel, Utrecht, Zeeland, Zuid-Holland
Afronding Diploma