Dé opleidingensite voor hbo en hoger

Elektrische Aandrijftechniek

Mikrocentrum

 • Beschrijving
 • Overzicht

In het vakgebied is de cursus "Elektrische Aandrijftechniek" dè standaard. De cursus is uniek in de wijze waarop hij een breed overzicht biedt van het hele spectrum van de elektrische aandrijftechniek.

De cursus is vernieuwd en aangepast aan de nieuwste technische ontwikkelingen en nu nog meer dan voorheen is de aandrijftoepassing het uitgangspunt.

In de vernieuwde opzet wordt uitgegaan van de eisen en eigenschappen van verschillende toepassingen. Welke informatie is nodig om een toepassing in relevante technische termen te omschrijven en daarna een aandrijving te kunnen selecteren? Welke elektrische aandrijftechniek is geschikt voor een toepassing en waarom? Is een draaistroommotor ideaal, of zou een gelijkstroommotor toch voordelen bieden? Heeft een servo-motor nut in deze toepassing?

De samenhang van de elektrische, mechanische en regeltechnische eigenschappen wordt inzichtelijk behandeld, van het voedend elektrisch net tot en met de motor-as.

Vaak zijn er meerdere oplossingen mogelijk en om die reden worden de verschillende elektrische aandrijftechnieken ook in technische termen behandeld zodat de werking en toepassingsmogelijkheden inzichtelijk worden.

Hierdoor kan een cursist, na afronden van de cursus, in de eigen praktijk een afweging maken van verschillende alternatieven, technische oplossingen beter beoordelen en de juiste keuzes maken.

Velen gingen u voor. Met de cursus elektrische aandrijftechniek wordt ook u een betere gesprekspartner voor klanten, collega's en toeleveranciers in het vakgebied.

Doel

Deze breed opgezette cursus geeft inzicht in de werking en toepassingsmogelijkheden van verschillende elektrische aandrijftechnieken. Er wordt aandacht besteed aan de samenhang van elektrische, mechanische en regeltechnische eigenschappen.

Met deze cursus is de cursist in staat elektrische aandrijftechniek functioneel te omschrijven, te selecteren en optimaal in de praktijk te gebruiken.

Voor wie

Voor technici die kennis nodig hebben op het gebied van elektromotoren en de bijbehorende regelingen om te komen tot juiste keuzes en dimensionering bij het ontwerpen van systemen met aandrijvingen.

Voor technici die onderhoud of modificaties uitvoeren aan machines of installaties met elektrische aandrijftechniek, of machines willen ombouwen naar elektrische aandrijftechniek.

Voor technici en engineers in multi-disciplinaire teams die hun kennis van elektrische aandrijftechniek willen vergroten.

Niveau

MBO-E / HBO-W.

Duur

18 avondbijeenkomsten van 18.30 tot 21.15 uur, 1 bijeenkomst per week of
8 middag/avondbijeenkomsten van 14.00 tot 21.00 uur, 2 bijeenkomsten per maand.
Het examen wordt afgenomen tijdens een middagbijeenkomst.

Getuigschrift

Aan de cursus is een examen verbonden. Bij voldoende resultaat ontvangt de cursist een getuigschrift. De cursisten ontvangen als onderdeel van het lesmateriaal een oefenexamen dat in de cursus wordt besproken.


Introductie

 • relevante basisbegrippen aandrijftechniek
 • mechanische aspecten
 • elektrotechnische aspecten
 • magnetisme, elektromagnetisme

Toepassingen met vast en variabel toerental

 • draaistroommotoren
 • synchroonmotoren
 • frequentieregelaars, werking, gedrag
 • frequentieregelaars, toepassing
 • gelijkstroommotoren met bijbehorende regelingen
 • permanent-magneetmotoren
 • energiebesparing en rendement
 • netvervuiling voorkomen
 • EMC/RFI/Hogere harmonischen

Motion control

 • inleiding motion control
 • stappenmotoren
 • servo-motoren
 • opnemers
 • lineaire motoren en positie-opnemers voor lineaire motoren
 • voorbeeldprojecten
 • praktijkervaringen

Niveau MBO
Vorm Part-time
Incompany Nee
Open inschrijving Ja
Doorlooptijd 19 dagen
Kosten €2100
Les locatie type Op locatie, Op het instituut, In overleg
Titulatuur Geen titel
Lesmethode Workshop
Benodigde taalkennis Nederlands
Startmaanden maart, september
Provincies Noord-Brabant, Utrecht
Afronding Certificaat