Dé opleidingensite voor hbo en hoger

ATEX explosieveilige apparatuur en machines

Mikrocentrum

 • Beschrijving
 • Overzicht

Een explosiegevaarlijke omgeving is een locatie waarin een explosief mengsel van stof of gas (damp/nevel) kan ontstaan. De ATEX regelgeving omvat regels en voorschriften voor apparatuur (elektrisch/ mechanisch / pneumatisch/ hydraulisch etc.), arbeidsmiddelen en arbeidsplaatsen in explosiegevaarlijke omgevingen om uiteindelijk een veilige werkomgeving voor werknemers te kunnen garanderen.

Om hier handvatten voor aan te reiken zijn er ter voorkoming van explosies in Europa twee richtlijnen opgesteld, te weten:

 • Richtlijn 94/9/EG (ATEX-95 of ATEX-CE): betreffende apparaten en beveiligingssystemen bedoeld voor gebruik op plaatsen waar ontploffingsgevaar kan heersen.
 • Richtlijn 1999/92/EG (ATEX 137 of ATEX-Arbo): verbetering van de gezondheidsbescherming en veiligheid van werknemers die door explosieve atmosferen gevaar kunnen lopen.

Alle betrokkenen (machinebouwers, fabrikanten, installatieverantwoordelijken, leidinggevenden, operators, monteurs, etc.) dienen de basiskennis ATEX op basis van bovenstaande richtlijnen te kennen om arbeidsmiddelen, apparatuur en arbeidsplaatsen in explosiegevaarlijke omgevingen veilig te kunnen ontwerpen, installeren, gebruiken en onderhouden.

Doel

De cursus ATEX geeft u een gedegen basiskennis aangaande ATEX en invulling ervan op een praktische manier. De cursus is met name gericht op gebruikers en fabrikanten van explosieveilige apparatuur en machines. Aan de hand van voorbeelden wordt de onderliggende wet- en regelgeving ten aanzien van ATEX 137 (voor eindgebruikers) en ATEX 95 (voor fabrikanten) toegelicht. Er zal hierbij specifiek ingegaan worden op eigenschappen van de explosiegevaarlijke omgeving en de eisen aan apparatuur en machines in deze omgevingen.

Voor wie

Machinebouwers, fabrikanten, installatieverantwoordelijken, leidinggevenden, operators, monteurs en ander technisch personeel welke verantwoordelijk is voor invulling van ATEX of welke werkzaam is in een ATEX omgeving.

Niveau

MBO+

Duur

2 dagbijeenkomsten, wekelijks, van 9.00 tot 16.30 uur.

Bewijs van deelname

Na het volgen van de cursus ontvangt u bewijs van deelname.


Onderwerpen die aan bod zullen komen zijn:

 • Basisbeginselen ATEX 95 en ATEX 137 wetgeving
 • Inzicht in het ontstaan, voorkomen en beperken van de gevolgen van explosies
 • Eigenschappen van explosieve atmosferen voor zowel gas- als stofomgevingen
 • Principe van zonering en het explosieveiligheidsdocument (EVD)
 • Verantwoordelijkheden van diverse partijen, zoals eigenaar van een installatie, fabrikanten, installateurs, inspecteurs, autoriteiten, etc.
 • Beschermingswijzen van elektrisch materieel
 • Beschermingswijzen van niet-elektrisch (mechanisch) materieel
 • ATEX markeringen
 • Selectie van apparatuur en componenten
 • Het uitvoeren van een risicobeoordeling aan niet-elektrische (mechanische) apparatuur (in grote lijnen)
 • Het samenstellen van een technisch constructie dossier
 • Veilig werken in een ATEX omgeving

Na deze cursus heeft u een gedegen basis ten aanzien van de ATEX wetgeving. U kent de eigenschappen van explosiegevaarlijke omgevingen, de verantwoordelijkheden van verschillende partijen en de eigenschappen van elektrisch en niet-elektrische apparatuur in deze omgevingen. De cursus wordt ondersteund met diverse filmpjes, voorbeelden en een naslagwerk.

Niveau MBO
Vorm Part-time
Incompany Nee
Open inschrijving Ja
Doorlooptijd 2 dagen
Kosten €720
Les locatie type Op locatie, Op het instituut, In overleg
Titulatuur Geen titel
Lesmethode Workshop
Benodigde taalkennis Nederlands
Startmaanden mei, oktober
Provincies Noord-Brabant, Utrecht
Afronding Bewijs van deelname