Dé opleidingensite voor hbo en hoger

Archeologie

KU Leuven
Master in de archeologie

De hoofddoelstelling van de opleiding is de wetenschappelijke studie en interpretatie van archeologisch materiaal (in de meest ruime zin van het woord) toegepast op een specifieke chronologische periode en/of regio. Als tweede doel geldt het aanleren van vaardigheden ten einde zelf archeologisch veldwerk te kunnen organiseren en leiden. Daartoe moet de student zodanig gevormd worden dat hij een degelijke beheersing van de archeologische materiaalkennis en management heeft en in staat is om zelfstandig problematieken eigen aan het opgraven en de archeologische interpretatie te onderkennen, situeren en om de verworven inzichten te verwoorden en via publicatie te verspreiden. Meer informatie
WO Duaal Tussen de €450 en €1350

Gratis brochure
KU Leuven
Master in de taal- en regiostudies: Oude Nabije Oosten

De opleiding brengt gespecialiseerde kennis bij van één van de vier kerngebieden van het oude Nabije Oosten (Egypte/Syro-Mesopotamië/Syro-Palestina/Byzantium en Christelijk Oosten) en richt zich op het verdiepen van de kennis van taal en cultuur van het betrokken gebied, met een nadruk op archeologische, historische en socio-culturele verschijnselen.Dit geschiedt aan de hand van onderwijsactiviteiten die studenten op gevorderde wijze leren, informatie wetenschappelijk te analyseren en creatief uit te werken. Bovendien wordt van hen verwacht dat ze, o. Meer informatie
WO Duaal Tussen de €450 en €1350

Gratis brochure