Dé opleidingensite voor hbo en hoger

Balanslezen - Zaterdag

Markus Verbeek Praehep

 • Beschrijving
 • Overzicht

Samenvatting

De opleiding is ontwikkeld voor commercieel ondersteuners en (aankomend) accountmanagers zakelijke kredietverlening, medewerkers effecten, accountmanagers particulieren die hypotheekaanvragen voor zelfstandige ondernemers behandelen, buitendienstmedewerkers schade (zakelijk) bij intermediairs en acceptanten en schadebehandelaars bij verzekeraars.

Omschrijving
Hoe lees je een balans en hoe vertaalt zich dat in kredietwaardigheid? Dat leer je tijdens deze praktijkgerichte opleiding van onze businesspartner NIBE-SVV. Je verdiept je tijdens deze opleiding in de balans, de resultatenrekening en het kasstroomoverzicht van kleine en middelgrote ondernemingen. Je leert de financiële verslaglegging van een onderneming lezen en begrijpen. Ook leer je de overige informatie uit een jaarrapport juist interpreteren en de waarderingsgrondslagen doorzien en toepassen op de jaarrekening. Daarnaast komen het berekenen en begrijpen van de verschillende ratio’s en het beoordelen van de financiële situatie van een onderneming aan bod.

Admission

Er is geen specifieke vooropleiding vereist. Je hebt minimaal MBO-werk- en -denk­niveau. Je weet hoe een zakelijke kredietaanvraag tot stand komt en hoe de administratie van een zakelijk krediet werkt.

Characteristics
HBO-deelprogramma

Course schedule

Deze opleiding duurt 2 maanden en kun je volgen in de klassikale variant. Het examen is onderdeel van de opleiding. De examenkosten staan separaat vermeld in het kostenoverzicht. Je bent vrij in het kiezen van een eigen examendatum. Je volgt bijeenkomsten, ondersteund door een online leeromgeving. De bijeenkomsten worden in een dagvariant aangeboden. De dagopleiding heeft 2 bijeenkomsten van 10.00 uur tot 16.00 uur.

Enrollment
Inschrijven kan via www.mvp.nl/inschrijven.html?id=62268.

Graduation

De opleiding wordt afgerond met een digitaal examen dat wordt afgenomen in een toetscentrum. Indien je dit examen met een voldoende afsluit, ontvang je het diploma ‘Balanslezen’ van onze businesspartner NIBE-SVV.

Objectives

Doel van deze opleiding is dat je kennis en inzicht ontwikkelt in de balans, de resultatenrekening en het kasstroomoverzicht van kleine en middelgrote ondernemingen. Je leert een balans lezen en leert begrijpen hoe zich dat vertaalt in de kredietwaardigheid van de onderneming. Tijdens de bijeenkomsten wordt de theorie voortdurend in verband gebracht met de dagelijkse praktijk. Deze opleiding wordt verzorgd door ervaren topdocenten die zelf actief zijn in de praktijk. Zij zijn inhoudelijk deskundig en didactisch sterk onderlegd. Deze docenten maken de bijeenkomsten inspirerend, afwisselend en uitdagend.

Program guide

In dit programma komen de volgende onderwerpen aan bod:

 • Het opstellen van een beginbalans, een resultatenrekening, een eindbalans en een kasstroomoverzicht
 • Het effect van verlenging van de afschrijvingstermijn op de winstgevendheid en de cashflow
 • De verwerking van immateriële activa in de balans en de resultatenrekening
 • Voorraadwaardering en resultaatbepaling (onder andere volgens LIFO en FIFO)
 • Prognoses van de resultatenrekening, van de liquiditeitenontwikkeling en de eindbalans
 • De relatie tussen de balans, de resultatenrekening en
 • de liquiditeitenstromen
 • De voorziening belastinglatenties
 • Leasing consolidatie
 • Moeder/dochterverhoudingen

Niveau N.V.T.
Vorm Part-time
Incompany Nee
Open inschrijving Nee
Doorlooptijd 2 maanden
Kosten €995
Titulatuur Geen titel
Website www.MVP.nl/training/Balanslezen.html
Benodigde taalkennis Nederlands
Maximaal aantal deelnemers 16
Afronding Diploma