Dé opleidingensite voor hbo en hoger

Postdoctorale Opleiding tot Registercontroller

Maastricht University School of Business and Economics

  • Beschrijving
  • Overzicht

Waarom een specifiek programma RC?
Tot voor enkele jaren geleden werden controllers voornamelijk gerecruteerd uit afgestudeerde bedrijfseconomen met enkele jaren praktijkervaring, en zo mogelijk met een opleiding tot accountant. De controllerfunctie verschilt echter wezenlijk van die van accountant; bij de laatste ligt de nadruk vooral op het toetsen en evalueren van de verstrekte informatie gericht op betrouwbaarheid. De controller speelt in zijn algemeenheid een meer proactieve en sturende rol.

Om de Opleiding tot Registercontroller goed te laten aansluiten op de laatste ontwikkelingen in het hoger onderwijs is de inhoud van het programmema aangepast. De nieuwe naam van het programma is Executive Master of Finance & Control / Opleiding tot Registercontroller. Als gevolg hiervan mogen de afgestudeerden van het programma twee titels voeren: Executive Master of Finance & Control alsmede Registercontroller (RC). Met de titel Executive Master wordt de opleiding op internationaal gangbare wijze geduid. Dit verheldert de positie van de afgestudeerden op de (internationale) arbeidsmarkt.

De registercontroller
De functie van controller is enerzijds specialistisch, gericht op de financiële en administratieve functie en anderzijds generalistisch, gericht op het integraal en in samenwerking met andere disciplines plannen, initiëren en beheersen van activiteiten. Het curriculum van de opleiding is hierop afgestemd en bestaat daarom uit verdiepingsvakken en verbredingsvakken.Het programma EMFC/RC is een logische stap voor (aankomende) financieel deskundigen en controllers op academisch niveau die kiezen voor verdere professionalisering.


Het programma EMFC/RC duurt ruim 2 jaar. In de eerste twee jaar vinden onderwijsbijeenkomsten plaats. Al tijdens de tweede jaar wordt een aanvang gemaakt met het schrijven van de scriptie die dan in het begin van het derde jaar wordt afgerond.
De onderwijsbijeenkomsten starten eind januari en vinden in principe iedere vrijdag plaats, behalve in de maanden juli en augustus. In de maanden december en januari is er een onderwijsluwe periode. De onderwijstijden zijn van 9.30 tot 12.30 uur en van 13.30 tot 16.30 uur.

Niveau WO
Incompany Nee
Open inschrijving Ja
Doorlooptijd 24 maanden
Type Post-wo / postacademisch
Kosten (indicatie) Meer dan €4550
Titulatuur Geen titel
Benodigde taalkennis Nederlands
Provincie Limburg
Afronding Diploma