Dé opleidingensite voor hbo en hoger

Master of American Studies

KU Leuven

  • Beschrijving
  • Overzicht

1. De Master kent de geschiedenis van het vakgebied American Studies en beheerst de centrale begrippen van deze discipline. 2. De Master begrijpt de plaats van het vakgebied American Studies in het grotere geheel van de vakgebieden die trachten een bepaalde geografische eenheid te vatten.
3. De Master kent de mogelijkheden en grenzen van de interdisciplinaire aanpak zoals die in het vakgebied American Studies wordt gehanteerd.
4. De Master is in staat een veelheid van informatie te vergaren omtrent eender welke materie die te maken heeft met de Verenigde Staten, en deze informatie op haar merites te beoordelen.
5. De Master kan, mede door kennis van het Amerikaanse verleden, de Amerikaanse actualiteit duiden, zowel op politiek, sociaal, economisch en cultureel gebied.
6. De Master kan deze duiding hetzij mondeling hetzij schriftelijk overbrengen op een logische en coherente manier.
7. De Master kent de kanalen via dewelke deze overbrenging tot stand kan komen.
8. De Master kan de nieuwsberichtgeving over de USA analyseren.
9. De Master is zich bewust van de ideologische positie die hij of zij met zijn of haar duiding en analyse onvermijdelijk inneemt.
10. De Master is in staat om zijn of haar kennis zo te gebruiken dat zij kan leiden tot een betere beeldvorming omtrent de Verenigde Staten, hetzij in Vlaanderen of België, hetzij in het buitenland.

Niveau WO
Vorm Duaal
Incompany Nee
Open inschrijving Nee
Type MA (Master of Arts)
Kosten €890
Titulatuur MA (Master of Arts)
Benodigde taalkennis Nederlands, Engels
Startmaand september
Afronding Diploma
Credits 60