Dé opleidingensite voor hbo en hoger

Master in het vertalen

KU Leuven

  • Beschrijving
  • Overzicht

Afgestudeerde Masters of Arts in het vertalen beschikken over de volgende competenties:

I. Algemene competenties

1. analytisch én synthetisch kunnen redeneren.
2. over een professionele attitude beschikken: ze kunnen in teamverband werken, taken coördineren en hun taken stipt en precies uit te voeren.
3. kritisch ingesteld zijn
4. oog hebben voor de maatschappelijke consequenties van hun handelen.
5. open staan voor nieuwe informatie en voortdurend up-to-date willen blijven.
6. complexe problemen passend kunnen benaderen.

II. Wetenschappelijke en onderzoekscompetenties

1. in staat om in het domein van de vertaalwetenschap een eigen bijdrage te leveren tot zowel de kennisontwikkeling als tot de eigen deskundigheidsontwikkeling.
2. een eigen onderzoek kunnen opzetten m.i.v. van het formuleren van een onderzoeksvraag, het selecteren van de passende onderzoeksmethoden en het opbouwen van een passende onderzoeksopzet.
3. over hun onderzoeksproces systematisch en in een academisch register kunnen rapporteren.

III. Vertaalwetenschappelijke competenties

1. vertaalwetenschappelijke literatuur kunnen vinden en gebruiken en verschillende vertaalwetenschappelijke theorieën en de daaraan verbonden terminologie kennen.
2. vertaalwetenschappelijke onderzoeksmethoden kunnen toepassen.
3. een tekst in zijn taalkundige, vertaalkundige, heuristisch-terminologische en interculturele complexiteit kunnen herkennen en plaatsen.

IV. Vertaalcompetenties

1. vertrouwd zijn met de broncultuur en de doelcultuur.
2. vertrouwd zijn met tekstsoorten en hun conventies in bron- en doeltaal.
3. vertaaltechnologische en andere hulpmiddelen efficiënt kunnen gebruiken.
4. databanken, referentiewerken, terminologielijsten en woordenboeken kunnen raadplegen en interpreteren.
5. de deontologie van het vertalen kennen.
6. teksten uit de vreemde taal/talen in hun moedertaal en/of omgekeerd kunnen vertalen in overeenstemming met een vertaalopdracht.
7. hun eigen vertalingen kunnen verantwoorden en vertalingen van een derde kunnen reviseren.

Niveau WO
Vorm Duaal
Incompany Nee
Open inschrijving Nee
Type MA (Master of Arts)
Kosten €890
Titulatuur MA (Master of Arts)
Benodigde taalkennis Nederlands
Startmaand september
Afronding Diploma
Credits 60