Dé opleidingensite voor hbo en hoger

Master in het tolken

KU Leuven

  • Beschrijving
  • Overzicht

Afgestudeerde Masters of Arts in het tolken beschikken over de volgende competenties:

I. Algemene competenties

1. analytisch én synthetisch kunnen redeneren.
2. over een professionele attitude beschikken: ze kunnen in teamverband werken, taken coördineren en hun taken stipt en precies uit te voeren.
3. kritisch ingesteld zijn
4. oog hebben voor de maatschappelijke consequenties van hun handelen.
5. open staan voor nieuwe informatie en willen voortdurend up-to-date blijven.
6. complexe problemen passend kunnen benaderen.

II. Wetenschappelijke en onderzoekscompetenties

1. in staat zijn om in het domein van de tolkwetenschap een eigen bijdrage te leveren tot zowel de kennisontwikkeling als tot de eigen deskundigheidsontwikkeling.
2. een eigen onderzoek kunnen opzetten m.i.v. van het formuleren van een onderzoeksvraag, het selecteren van de passende onderzoeksmethoden en het opbouwen van een passende onderzoeksopzet.
3. over hun onderzoeksproces systematisch en in een academisch register kunnen rapporteren.

III. Tolkwetenschappelijke en tekstwetenschappelijke competenties

1. informatiebronnen (databanken, encyclopedieën, terminologiedatabanken, woordenboeken, digitale bronnen, enz.) kunnen consulteren en interpreteren.
2. de voor tolkwetenschap benodigde zoekstrategieën kennen.
3. vertrouwd zijn met theorieën over het tolken, hun specifieke heuristiek en hun terminologische ontsluiting.
4. een up-to-date tolkwetenschappelijke kennis hebben.
5. een tolkopdracht in haar taalkundige, vertaalkundige, heuristisch-terminologische en interculturele complexiteit kunnen herkennen en plaatsen.

IV. Tolkcompetenties

1. zich mondeling correct en genuanceerd kunnen uitdrukken.
2. over interculturele, communicatieve vaardigheden beschikken.
3. de tools en technieken van het tolken beheersen.
4. op een doeltreffende wijze uit de moedertaal in de door hen gekozen vreemde talen kunnen tolken.
5. op een doeltreffende wijze uit de door hen gekozen vreemde talen in hun moedertaal kunnen tolken.
6. een tekst uit de moedertaal in de door hen gekozen vreemde talen kunnen vertalen.
7. een tekst uit de door hen gekozen vreemde talen in hun moedertaal kunnen vertalen.
8. de deontologie van het tolken kennen.

Niveau WO
Vorm Duaal
Incompany Nee
Open inschrijving Nee
Type MA (Master of Arts)
Kosten €890
Titulatuur MA (Master of Arts)
Benodigde taalkennis Nederlands
Startmaand september
Afronding Diploma
Credits 60