Dé opleidingensite voor hbo en hoger

Master in de westerse literatuur

KU Leuven

  • Beschrijving
  • Overzicht

Doel van de opleiding is de student inzicht bij te brengen in het fenomeen "westerse literatuur", zowel in algemene zin (conceptuele, theoretische en historische kaders voor de studie van de "westerse literatuur") als vanuit een aantal specifieke deelgebieden of onderzoeksvragen van de literatuurstudie. De klemtoon ligt hierbij zowel op de grondige studie van taalspecifieke onderzoeksvragen en literaire corpora als op de studie van interacties tussen verschillende literaturen, talen en culturen.
Het einddoel is studenten te vormen die, door de grondige beheersing van de bestudeerde literatuur, in staat zijn om zelfstandig een letterkundige problematiek te onderkennen en te situeren en om de verworven inzichten te verwoorden en over te brengen.

Op het einde van de studie beschikt de student over :
- een grondige vertrouwdheid met de stand van het onderzoek op het gebied van de Westerse literatuurstudie en een goede vertrouwdheid met algemene en vergelijkende literatuurwetenschap, de historische en hedendaagse interactie van Westerse literaturen en hun contexten;
- deskundigheid in het opzetten en uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek;
- de vaardigheid om concrete culturele problemen te onderkennen, te situeren, te structureren en te analyseren en er desgevallend een concrete oplossing voor voor te stellen;
- de nodige communicatieve vaardigheden om resultaten en inzichten aan een breder publiek over te brengen;
- de nodige vaardigheid om de verworven inzichten aan te wenden in een breed spectrum van beroepen.


In de master in de westerse literatuur bestudeer je literaturen uit verschillende westerse tradities, van de oudheid tot het heden. De specificiteit van deze master tegenover andere binnen- en buitenlandse masters in de literatuurstudie ligt in de grondige kritische bevraging van de idee van de 'westerse' literaire traditie, in de grote nadruk op een meertalig en comparatistisch perspectief, en in het brede spectrum van bestudeerde literaire fenomenen, tradities en benaderingen.

Specialisten op het terrein van literaire theorie, vergelijkende literatuurwetenschap en uiteenlopende literaire tradities en perioden (van de oudheid tot actuele literatuur) werken nauw samen in een aantal didactische teams. De master biedt je ook de mogelijkheid een programma samen te stellen waarin je interesses maximaal aan bod komen.

Dit is een initiële master die je vol- of deeltijds kunt volgen.

Niveau WO
Vorm Duaal
Incompany Nee
Open inschrijving Nee
Type MA (Master of Arts)
Kosten €890
Titulatuur MA (Master of Arts)
Benodigde taalkennis Nederlands
Startmaand september
Afronding Diploma
Credits 60