Dé opleidingensite voor hbo en hoger

Master in de wereldgodsdiensten, de interreligieuze dialoog en de religiestudie

KU Leuven

  • Beschrijving
  • Overzicht

Met het studieprogramma Master in de wereldgodsdiensten, de interreligieuze dialoog en de religiestudie beoogt de Faculteit Theologie en Religiewetenschappen een verbredende initiële master aan te bieden aan studenten met bijzondere interesse voor het fenomeen religie, zoals dit in de diverse godsdiensten, religieuze bewegingen en tradities gestalte krijgt. Door middel van historische, thematische en vergelijkende analyses verwerven de studenten kennis van de wereldgodsdiensten en krijgen ze inzicht in de pluriforme wereld van de religies. Ze leren vanuit diverse godsdienstwetenschappelijke perspectieven zelf religieuze verschijnselen adequaat analyseren en duiden. Via een studie van concrete vormen van interreligieuze dialoog krijgen ze inzicht in de dynamiek en hindernissen inzake de interreligieuze communicatie en verwerven ze de vaardigheid en bekwaamheid om professioneel te functioneren in een multireligieuze context. Een bijzondere klemtoon krijgt hierbij de studie van de Islam, vooral vanuit het oogpunt van het groeiende gewicht van deze wereldgodsdienst in West-Europa.

Opleidingsspecifieke leerresultaten die door studenten worden bereikt na het doorlopen van de opleiding Master of Arts in de wereldgodsdiensten, de interreligieuze dialoog en de religiestudie:
1. inzicht hebben in de complexiteit en eigenheid van het fenomeen religie.
2. inzicht hebben in de eigenheid van de godsdienstwetenschappelijke benaderingen van religie.
3. kennis hebben van de grote religieuze tradities en de diverse verschijningsvormen van het fenomeen religie.
4. religieuze praktijken en overtuigingen kunnen analyseren en duiden vanuit een godsdienstwetenschappelijk referentiekader.
5. in staat zijn de relaties tussen religieuze tradities te analyseren en te duiden.
6. de mogelijkheidsvoorwaarden en hindernissen in de interreligieuze communicatie kunnen beschrijven en concrete moeilijkheden in de interreligieuze dialoog analyseren.
7. deze inzichten kunnen toepassen met betrekking tot maatschappelijke en/of culturele vraagstellingen waarin religie en levensbeschouwing een rol spelen.
8. op grond van de verworven inzichten en methodiek in staat zijn zelfstandig onderzoek te verrichten op het domein van de religiestudie.
9. voortbouwend op eerder verworven expertise en wetenschappelijke vaardigheden, kennis, inzicht en vaardigheden ontwikkelen met het oog op deskundig en participatief samenwerken met doelgroepen, professionals en organisaties op het domein van de wereldgodsdiensten en de interreligieuze dialoog.


Door historische, thematische en vergelijkende studie krijg je inzicht in de wereldgodsdiensten en het pluriforme karakter van religies. Zo leer je vanuit diverse godsdienstwetenschappelijke perspectieven zelf religieuze fenomenen adequaat te analyseren en te duiden. Je bestudeert concrete vormen van interreligieuze dialoog en krijgt zo een beeld van de dynamiek en hindernissen van de interreligieuze communicatie. Dat alles stelt je in staat professioneel op te treden in een multireligieuze context. Bijzondere aandacht gaat hierbij naar de islam, gezien onder meer het groeiende gewicht van deze wereldgodsdienst in West-Europa.

Niveau WO
Vorm Duaal
Incompany Nee
Open inschrijving Nee
Type MA (Master of Arts)
Kosten €890
Titulatuur MA (Master of Arts)
Benodigde taalkennis Nederlands
Startmaand september
Afronding Diploma
Credits 60