Dé opleidingensite voor hbo en hoger

Master in de toegepaste economische wetenschappen: handelsingenieur

KU Leuven

  • Beschrijving
  • Overzicht

Doelstellingen

Voortgaande op een eerder verworven algemene economische kennis en inzichten in de bedrijfskunde, leert de student in deze opleiding zelfstandig of in teamverband complexe bedrijfssystemen te ontwikkelen en te optimaliseren. Hij leert zijn activiteit te baseren op onderzoeksgebaseerde bedrijfseconomische denkkaders, aangevuld met inzichten in technologische processen en hun bedrijfseconomische toepassingen. Tegelijkertijd verwerft hij diepgaande en breed inzetbare competenties in functionele domeinen (accountancy en financiering, marketing, ...). Alzo ontwikkelt hij de nodige vaardigheden om snel naar leidinggevende functies door te groeien in een bedrijf.
De opleiding bestaat uit een plichtprogramma, een major, een minor ofwel het predoctoraal traject, en de meesterproef. * Het plichtprogramma heeft tot doel de competenties te ontwikkelen om bedrijfseconomische gevolgen van technologische processen en systeembouw te kunnen duiden. Het levert de denkkaders om strategische gevolgen van beslissingen voor een onderneming te kunnen inschatten en reflexief voldoende afstand te kunnen nemen. * De major levert een verdieping in een domeinspecifiek denkkader waardoor de afgestudeerde snel kan doorgroeien naar leidinggevende taken. * De minor staat toe dat de student kiest voor hetzij een verdieping in een ander domein dan dit van de major, hetzij voor een verbreding van visie op bedrijfskundige problemen via een andere discipline. * Het predoctoraal traject bereidt voor op het doctoraat in de toegepaste economie.


Opleiding

Deze masteropleiding legt de nadruk op het verwerven van diepgaande kennis en vaardigheden in een bedrijfskundige specialisatie. Door de beginnende specialisaties in het bachelorprogramma te combineren met het masterprogramma, kun je gevorderde kennis in diverse domeinen combineren en maximaal je persoonlijk afstudeerprofiel sturen.
De snelle veranderingen en de stijgende complexiteit binnen het bedrijfsleven vergroten de nood aan mensen met zowel kennis van economie als van ingenieurswetenschappen. In de opleiding tot handelsingenieur verwerf je in de eerste plaats een sterke bedrijfseconomische basis, een uitgesproken analytisch inzicht en een sterk ontwikkelde kennis van nieuwe technologieën. Handelsingenieurs zijn dan ook voldoende gewapend om, samen met ingenieurs en andere technici, te werken aan de ontwikkeling en optimalisering van het productie- en dienstverleningsproces. Tegelijkertijd kan de handelsingenieur beslissingen kaderen in het geheel van een onderneming, de strategische gevolgen ervan inschatten, en managementfuncties uitvoeren.
De opleiding tot handelsingenieur is uniek; ze wordt enkel in België aangeboden.
Dit is een initiële master die je vol- of deeltijds kunt volgen.

Niveau WO
Vorm Duaal
Incompany Nee
Open inschrijving Nee
Type MSc (Master of Science)
Kosten €890
Titulatuur MSc (Master of Science)
Benodigde taalkennis Nederlands
Startmaand september
Afronding Diploma
Credits 120