Dé opleidingensite voor hbo en hoger

Master in de taalkunde

KU Leuven

  • Beschrijving
  • Overzicht

De hoofddoelstelling van de opleiding is de wetenschappelijke studie van de taalkunde in haar fundamentele en toegepaste aspecten. Hoofdaccent ligt op de theoretische en descriptief-vergelijkende taalkunde, de taaltechnologie en de educationele taalkunde (taalverwerving en -onderwijs).
Het einddoel is studenten te vormen die door de grondige beheersing van de bestudeerde talen, in staat zijn om zelfstandig taalkundige problematiek te onderkennen en te situeren en om de verworven inzichten te verwoorden en over te brengen. Dit veronderstelt een diepgaande beheersing van de bestudeerde talen en een grondige vertrouwdheid met het wetenschappelijk onderzoek.

Op het einde van de studie beschikt de student over :
- een grondige vertrouwdheid met de stand van het onderzoek in een kerngebied van de taalkunde en een goede vertrouwdheid met de andere domeinen van de taalkunde;
- deskundigheid in het opzetten en uitvoeren van onderzoek;
- de vaardigheid om concrete taalkundige problemen te onderkennen, te situeren, te structureren en te analyseren en er desgevallend een concrete oplossing voor voor te stellen;
- de nodige communicatieve vaardigheden om resultaten en inzichten aan een breder publiek over te brengen;
- de nodige vaardigheid om de verworven inzichten aan te wenden in een breed spectrum van beroepen.


In deze master verwerf je de theoretische, descriptieve en methodologische kennis en competentie om zelfstandig taalkundig onderzoek op te zetten en uit te voeren. Het hoofdaccent ligt op de theoretische en descriptief-vergelijkende taalkunde, de variatielinguïstiek, de taaltechnologie en taalverwerving en het -onderwijs. Deze inzichten en competenties worden gespreid over een gemeenschappelijk luik (met meer algemene inhouden) en een specialisatiemodule (te kiezen door de student).

Dit is een initiële master die je vol- of deeltijds kunt volgen.

Niveau WO
Vorm Duaal
Incompany Nee
Open inschrijving Nee
Type MA (Master of Arts)
Kosten €890
Titulatuur MA (Master of Arts)
Benodigde taalkennis Nederlands
Startmaand september
Afronding Diploma
Credits 60