Dé opleidingensite voor hbo en hoger

Master in de taal- en regiostudies: Oude Nabije Oosten

KU Leuven

  • Beschrijving
  • Overzicht

De opleiding brengt gespecialiseerde kennis bij van één van de vier kerngebieden van het oude Nabije Oosten (Egypte/Syro-Mesopotamië/Syro-Palestina/Byzantium en Christelijk Oosten) en richt zich op het verdiepen van de kennis van taal en cultuur van het betrokken gebied, met een nadruk op archeologische, historische en socio-culturele verschijnselen.Dit geschiedt aan de hand van onderwijsactiviteiten die studenten op gevorderde wijze leren, informatie wetenschappelijk te analyseren en creatief uit te werken. Bovendien wordt van hen verwacht dat ze, o.m. door een meesterproef, actief deelnemen aan het ruimer academisch debat, en dat ze in staat zijn, de onderzoeksresultaten uit te dragen.
Op het einde van de studie beschikken ze over:
- gevorderde kennis van de taal-, tekst- en schiftsoorten van de bestudeerde regio - een ruime vertrouwdheid met de actuele inzichten en ontwikkelingen in één van de vier bovengenoemde kerngebieden;
- specifieke kennis van een deeldomein waarin de student zich heeft gespecialiseerd;
- kennis van en ervaring met de bestudeerde regio op grond van een verblijf in het land zelf; ofwel van een verblijf aan een zusterinstelling in het buitenland.
- het vermogen om zelfstandig relevante informatie over één van de oud-Oosterse cul-tuurgebieden te putten uit authentieke bronnen en wetenschappelijke media, deze te verzamelen en analyseren, en op basis daarvan mondeling en schriftelijk te rapporteren.


De masteropleiding in de taal- en regiostudies: Oude Nabije Oosten bereidt je voor op een verdere loopbaan in het wetenschappelijk onderzoek. Tijdens deze master ontwikkel je een kritische ingesteldheid, een zin voor synthese en vaardigheden die ook buiten het eigen vakgebied nuttig zijn.


Dit is een initiële master die je vol- of deeltijds kunt volgen.

Niveau WO
Vorm Duaal
Incompany Nee
Open inschrijving Nee
Type MA (Master of Arts)
Kosten €890
Titulatuur MA (Master of Arts)
Benodigde taalkennis Nederlands
Startmaand september
Afronding Diploma
Credits 60