Dé opleidingensite voor hbo en hoger

Master in de taal- en regiostudies: japanologie

KU Leuven

  • Beschrijving
  • Overzicht

De opleiding brengt een gespecialiseerde kennis bij van de Japanse taal en regio, in het bijzonder op het gebied van de Japanse geschiedenis, literatuur, recht of economie. Studenten leren op een gevorderde manier deze informatie wetenschappelijk te analyseren en creatief uit te werken . Bovendien wordt van hen verwacht dat ze, onder meer door een meesterproef, actief deelnemen aan het ruimer academisch debat en kunnen functioneren in een multiculturele maatschappelijke context.

Op het einde van de studie beschikt de student over:
- een gevorderde kennis van het Japans met een zelfstandige lees- en spreekvaardigheid;
- een ruime vertrouwdheid met de actuele inzichten in de Japanse geschiedenis, literatuur, recht of economie;
- specifieke kennis van een deeldomein waarin de student zich heeft gespecialiseerd;
- kennis van en ervaring met de moderne Japanse cultuur op grond van een verblijf in het land zelf;
- het vermogen om zelfstandig relevante informatie over Japan, zowel in westerse als in Japanse bronnen, te verzamelen en analyseren, en het vermogen om op basis daarvan mondeling en schriftelijk te rapporteren. De opleiding brengt een geïntegreerde kennis bij van de Japanse taal en regio in allerlei verschillende aspecten.


De master japanologie sluit aan bij de basisvaardigheden die je verwierf tijdens de bachelor. De belangrijkste doelstelling is je een onderzoeksattitude aan te leren die direct aansluit bij het Leuvense onderzoek. De opleiding streeft er enerzijds naar om je goed voor te bereiden op een verdere loopbaan in het wetenschappelijk onderzoek, en anderzijds om je kritische vaardigheden en intellectuele routines aan te leren die ook buiten het eigen vak nuttig zijn en waarmee je je als afgestudeerde in het Japanse taalgebied kunt bewegen. Om dit doel te bereiken, wordt je taalkundige vorming verder uitgebouwd. Daarnaast ga je dieper in op de Japanse cultuur.

Dit is een initiële master die je vol- of deeltijds kunt volgen.

Niveau WO
Vorm Duaal
Incompany Nee
Open inschrijving Nee
Type MA (Master of Arts)
Kosten €890
Titulatuur MA (Master of Arts)
Benodigde taalkennis Nederlands
Startmaand september
Afronding Diploma
Credits 60