Dé opleidingensite voor hbo en hoger

Master in de taal- en letterkunde

KU Leuven

  • Beschrijving
  • Overzicht

De hoofddoelstelling van de opleiding is de wetenschappelijke studie van de letterkunde en taalkunde gekoppeld aan één of twee talen en dit zowel in fundamentele als toegepaste aspecten. Hoofdaccent ligt op maior waar voor één taal de zowel de taal- als letterkunde wordt bestudeerd. Het einddoel is studenten te vormen die door de grondige beheersing van de bestudeerde talen, in staat zijn om zelfstandig taalkundige en letterkundige problematieken te onderkennen en te situeren en om de verworven inzichten te verwoorden en over te brengen. Dit veronderstelt een diepgaande beheersing van de bestudeerde talen en een grondige vertrouwdheid met het wetenschappelijk onderzoek.

Op het einde van de studie beschikt de student over :
- een grondige vertrouwdheid met de stand van het onderzoek in een kerngebied of letterkunde voor de gekozen maior-taal en een goede vertrouwdheid met taal- en letterkunde van een tweede taal;
- deskundigheid in het opzetten en uitvoeren van onderzoek;
- de vaardigheid om concrete taal- en lettekundige problemen te onderkennen, te situeren, te structureren en te analyseren en er desgevallend een concrete oplossing voor voor te stellen;
- de nodige communicatieve vaardigheden om resultaten en inzichten aan een breder publiek over te brengen;
- de nodige vaardigheid om de verworven inzichten aan te wenden in een breed spectrum van beroepen.


In deze master bestudeer je de taalkunde én de letterkunde van een of twee talen, afhankelijk van de keuze die je maakt. Naast een grondige beheersing van de bestudeerde taal of talen, leg je je toe op de kennis van het wetenschappelijk onderzoek. In het kader van de masterproef krijg je de kans om zelfstandig wetenschappelijk onderzoek te verrichten.

De master in de taal- en letterkunde is specifiek bedoeld voor wie zich in één taal of in een taalpaar wil specialiseren. Daarbij verwerf je wetenschappelijk inzicht in de verschillende facetten van die taal en van de woordcultuur binnen dat domein.

Centraal staan vragen naar de specificiteit van de gekozen taal: haar structuren, dynamiek, varianten en ontwikkeling, haar relaties met andere talen, de eigenheid van haar literatuur en haar relaties met de cultuur en het bredere literaire landschap.

Dit is een initiële master die je vol- of deeltijds kunt volgen.

Niveau WO
Vorm Duaal
Incompany Nee
Open inschrijving Nee
Type MA (Master of Arts)
Kosten €890
Titulatuur MA (Master of Arts)
Benodigde taalkennis Nederlands
Startmaand september
Afronding Diploma
Credits 60