Dé opleidingensite voor hbo en hoger

Master in de sociale en culturele antropologie

KU Leuven

  • Beschrijving
  • Overzicht

1. Doelstellingen
De sociale en culturele antropologie bestudeert door empirisch onderzoek de verschillen en gelijkenissen tussen culturen, en wil inzicht verschaffen in de historische, sociale, politieke, en culturele processen waaraan een samenleving hier of elders onderhevig is. De opleiding Master of Science in de sociale en culturele antropologie wil studenten zowel inleiden als specialiseren in dit domein. Deze dubbele doelstelling wordt weerspiegeld in de opbouw van het programma. Behalve op het verwerven van domeingebonden kennis (antropologische methodes, verklaringsmodellen, theorieën) ligt de nadruk hierbij tevens op het verwerven van een kritische sociaal-wetenschappelijke, maatschappelijke en antropologische kennishouding. Dit betekent tevens dat studenten hun specifieke kennis en een zogenaamd emisch perspectief kunnen inschakelen in een evoluerend maatschappelijk debat.

2. Eindtermen Een afgestudeerde in de Master of Science in de sociale en culturele antropologie moet in staat zijn om bestaand onderzoek kritisch te evalueren, en om zelfstandig en eigenhandig een onderzoek op te zetten, uit te voeren, en te rapporteren. Hiertoe beschikt hij of zij over een actieve en gedegen kennis van de antropologische methoden en technieken, van de bestaande culturele en etnologische verscheidenheid, en van de traditionele en hedendaagse antropologische paradigma's, thema's en theorieën.


Opleiding

Wat de antropologie uniek maakt, is niet zozeer wat ze bestudeert, maar de manier waarop en het standpunt van waaruit ze de menselijke conditie benadert. Daarbij richt de antropologie zich zowel op wat mensen verdeelt als op wat hen bindt.
Als antropoloog bestudeer je problemen als identiteitsvorming, globalisering, de relatie mens-natuur, kolonisatie of etniciteit. Je doet dit vanuit het perspectief van de betrokkenen. De focus ligt hierbij op de ervaring van de gewone vrouw of man. Zo krijgt bijvoorbeeld het politieke discours over globalisering, ecologie of migratie een extra dimensie, wat vaak verrassende inzichten oplevert.
Dit is een initiële master die je vol- of deeltijds kunt volgen.

Niveau WO
Vorm Duaal
Incompany Nee
Open inschrijving Nee
Type MSc (Master of Science)
Kosten €890
Titulatuur MSc (Master of Science)
Benodigde taalkennis Nederlands
Startmaand september
Afronding Diploma
Credits 120