Dé opleidingensite voor hbo en hoger

Master in de meertalige communicatie

KU Leuven

  • Beschrijving
  • Overzicht

Afgestudeerde Masters of Arts in de meertalige communicatie beschikken over de volgende competenties:

I. Algemene competenties

1. analytisch én synthetisch kunnen redeneren.
2. over een professionele attitude beschikken: ze kunnen in teamverband werken, taken coördineren en hun taken stipt en precies uit te voeren.
3. kritisch ingesteld zijn
4. oog hebben voor de maatschappelijke consequenties van hun handelen.
5. open staan voor nieuwe informatie en willen voortdurend up-to-date blijven.
6. complexe problemen passend kunnen benaderen.

II. Wetenschappelijke en onderzoekscompetenties

1. in staat zijn om in het domein van de tekst- en communicatiewetenschap een eigen bijdrage te leveren tot zowel de kennisontwikkeling (theoriegestuurd onderzoek) als tot de eigen deskundigheidsontwikkeling (praktijkgericht onderzoek).
2. een eigen onderzoek kunnen opzetten m.i.v. van het formuleren van een onderzoeksvraag, het selecteren van de passende onderzoeksmethoden en het opbouwen van een passende onderzoeksopzet.
3. over hun onderzoeksproces systematisch en in een academisch register kunnen rapporteren.
4. communicatieproblemen kunnen identificeren en tot een oplossing ervan kunnen bijdragen

III. Tekst- en communicatiewetenschappelijke competenties

1. vertrouwd zijn met de theorieën, de heuristiek en de terminologie in verband met interne en externe communicatie in organisaties.
2. vertrouwd zijn met de belangrijkste genres en conventies in organisaties.

IV. Kennis van economie en organisatie

1. een basiskennis van de bedrijfseconomie en de organisatiekunde hebben.

V. Communicatieve competenties

1. in de gekozen talen teksten kunnen produceren of herschrijven in gespecialiseerde registers op het terrein van de interne en externe communicatie in organisaties.
2. over hun onderzoek een presentatie kunnen houden.
3. de door hen gekozen vreemde talen/taal op een gevorderd niveau beheersen, in het bijzonder voor gespecialiseerde registers inzake interne en externe communicatie

Niveau WO
Vorm Duaal
Incompany Nee
Open inschrijving Nee
Type MA (Master of Arts)
Kosten €890
Titulatuur MA (Master of Arts)
Benodigde taalkennis Nederlands
Startmaand september
Afronding Diploma
Credits 60