Dé opleidingensite voor hbo en hoger

Master in de literatuurwetenschappen

KU Leuven

  • Beschrijving
  • Overzicht

De opleiding beoogt de verschillende literatuurwetenschappelijke methoden (zoals behandeld op het niveau van bachelor en initiële master) uit te diepen en de deskundigheid ter zake te verhogen. Het programma bereidt de student voor op zelfstandig wetenschappelijk onderzoek, met nadruk op interdisciplinariteit. Tegelijkertijd worden verdere praktische vaardigheden bijgebracht met betrekking tot het verzamelen, beheren, verwerken en presenteren van onderzoeksgegevens. Ten slotte wordt aandacht besteed aan het professioneel aanwenden van de verworven kennis binnen het brede culturele veld.

Op het einde van de opleiding moet de student beschikken over :
- een gevorderde kennis van de hedendaagse internationale literatuurwetenschap. Hij is vertrouwd met de stromingen in het onderzoek en heeft representatieve werken grondig bestudeerd;
- een intensieve kennis op een deelgebied van de hedendaagse internationale literatuurwetenschap zodat hij hierop zelfstandig onderzoek heeft uitgevoerd;
- de vaardigheid complexe literatuurwetenschappelijke problemen te behandelen en de resultaten voor te leggen volgens de vereisten van de internationale wetenschappelijke gemeenschap;
- de vaardigheid om wetenschappelijk verantwoorde bijdragen te leveren aan de publieke discussie;
- een gevorderde en brede interculturele competentie;
- de vaardigheid om zijn kennis aan te wenden in een professionele context.


De master-na-master in de literatuurwetenschappen is een interuniversitaire opleiding van de KU Leuven, de Universiteit Antwerpen (UA), de Universiteit Gent (UGent) en de Vrije Universiteit Brussel (VUB). Het is een gespecialiseerde derdecyclusopleiding die de verschillende literatuurwetenschappelijke methoden van de bachelor- en masteropleiding verder uitdiept en de deskundigheid verhoogt.

Het programma bereidt je voor op zelfstandig wetenschappelijk onderzoek, waarbij nadruk wordt gelegd op interdisciplinariteit. Tegelijkertijd leer je een aantal gevorderde praktische vaardigheden, zowel rond het verzamelen, beheren en verwerken van informatie als het presenteren van onderzoeksresultaten. Ook het professioneel aanwenden van theoretische kennis binnen het brede culturele veld krijgt aandacht.

De Master of Arts in de literatuurwetenschappen is een master-na-masteropleiding. Je kunt deze master vol- of deeltijds volgen.

Niveau WO
Vorm Duaal
Incompany Nee
Open inschrijving Nee
Kosten €890
Titulatuur Geen titel
Benodigde taalkennis Nederlands
Startmaand september
Afronding Diploma
Credits 60