Dé opleidingensite voor hbo en hoger

Master in de kunstwetenschappen

KU Leuven

  • Beschrijving
  • Overzicht

De hoofddoelstelling van de opleiding is de wetenschappelijke studie van , en inzicht in, al wat met West-Europese kunst verband houdt. De opleiding beoogt kunsthistorici te vormen die in staat zijn om zelfstandig de pertinente kunstwetenschappelijke problematiek te onderkennen en om de verworven inzichten te verwoorden en over te brengen.
Daartoe verwerft de student een diepgaande kennis van de kunst in al haar aspecten (historische groei en beeldanalyse in de breedst mogelijke context) en wordt hij grondig ingeleid in het wetenschappelijk onderzoek.

Op het einde van de opleiding is de student :
- grondig vertrouwd met het onderzoek in één of meerdere clusters van de gekozen optie;
- deskundig in het opzetten en uitvoeren van onderzoek in dit deelgebied;
- in staat kunstwetenschappelijke problemen te onderkennen, situeren, structureren, analyseren en er desgevallend een concrete oplossing voor voor te stellen;
- communicatief vaardig genoeg om resultaten en inzichten aan een breder publiek over te brengen;
- in staat de verworven inzichten en vaardigheden aan te wenden in een breed spectrum van beroepen.


In de master in de kunstwetenschappen bestudeer je beeldvoorstellingen, objecten en gebouwen vanuit een cultuurhistorisch, iconologisch en artistiek perspectief. Je onderzoekt artistieke conventies en de veranderingen die deze conventies ondergingen. Je specialiseert je in een aantal studiedomeinen en je neemt actief deel aan internationaal onderzoek. Je bereidt je daarnaast ook verder voor op alle aspecten van de beroepspraktijk.

De opleiding biedt naast een specifieke theoretische basis ook praktische kennis, dit laatste door de stage die een belangrijk deel uitmaakt van de opleiding. Dit is mogelijk dankzij het internationaal vertakte netwerk van de docenten en de goede samenwerking met verscheidene binnen- en buitenlandse musea en onderzoeksinstellingen.

De KU Leuven heeft hoogstaande wetenschappelijke projecten voor elk van de drie ateliers die centraal staan in het onderwijsaanbod: kunsthistorische casestudies, beeld en betekenis en wooncultuur en architectuur. Daarnaast worden de opleidingsonderdelen fotografie, miniatuurkunst en grafiek aangeboden in samenwerking met respectievelijk het Lieven Gevaert Centre en het Illuminare-Studiecentrum voor miniatuurkunst. De docenten zijn nauw met deze centra verbonden.

Dit is een initiële master die je vol- of deeltijds kunt volgen.

Niveau WO
Vorm Duaal
Incompany Nee
Open inschrijving Nee
Type MA (Master of Arts)
Kosten €890
Titulatuur MA (Master of Arts)
Benodigde taalkennis Nederlands
Startmaand september
Afronding Diploma
Credits 60