Dé opleidingensite voor hbo en hoger

Master in de geschiedenis van de oudheid

KU Leuven

  • Beschrijving
  • Overzicht

De master wil de algemene vorming van de historicus, met name op het gebied van de Oudheid (2000 v.Chr.-500 n. Chr.), academisch-wetenschappelijk voltooien. Aansluitend bij eigen interesses verdiept de student zich op het terrein van de Griekse en/of Romeinse geschiedenis.

Op het einde van de opleiding beschikt de master over :
- basiskennis van het algemeen historisch kader; initiatie in de belangrijkste bronnen-disciplines; grondige kennis van de historische methode en van haar specifieke toepassing op het bronnenmateriaal voor de studie van de Oudheid; kennis (ten minste passief) van de talen Grieks en Latijn die toegang verlenen tot de bronnen; initiërende kennis van een aantal ondersteunende wetenschappen; voldoende kennis van internationale forumtalen voor het zelfstandig verwerken van de wetenschappelijke literatuur. Het geheel van deze kennis weet hij toe te passen op een probleemgerichte en geïntegreerde manier, met verdieping in de structurele samenhang van historische fenomenen;
- inzicht in de synchronie van de geschiedenis (gelijklopende fenomenen) en in de diachronie (de opeenvolging en het funderend karakter van de Grieks-Romeinse beschaving voor de Westerse cultuur);
- de vaardigheid de historische methode toe te passen op het bronnenmateriaal, de literatuur kritisch te verwerken, een historisch probleem zelfstandig uit te werken, een onderzoeksvraag te formuleren en onderzoekswegen te omschrijven, informatie kritisch te evalueren, en vlot te communiceren over zijn bevindingen.


Deze Leuvense master is de enige geschiedenisopleiding in Vlaanderen die exclusief aan de oudheid is gewijd. Dankzij een evenwichtig opgebouwd programma kun je je verdiepen in de Griekse en/of Romeinse wereld. Via uitgebreide keuzetrajecten kun je je opleiding nog meer afstemmen op je eigen interesses, bijvoorbeeld via colleges over het Oude Nabije Oosten.
Veel colleges in de master sluiten aan bij lopend onderzoek, bijvoorbeeld over de Olympische Spelen. Op die manier kom je in contact met het moderne wetenschappelijk onderzoek en geniet je mee van de internationale uitstraling die de Leuvense Onderzoekseenheid Geschiedenis: Oudheid heeft. Misschien krijg je wel zin om na je studies te doctoreren.

Dit is een initiële master die je vol- of deeltijds kunt volgen.

Niveau WO
Vorm Duaal
Incompany Nee
Open inschrijving Nee
Type MA (Master of Arts)
Kosten €890
Titulatuur MA (Master of Arts)
Benodigde taalkennis Nederlands
Startmaand september
Afronding Diploma
Credits 60