Dé opleidingensite voor hbo en hoger

Master in de geschiedenis

KU Leuven

  • Beschrijving
  • Overzicht

De master wil de algemene vorming van de historicus, met name op het gebied van de Middeleeuwen, Nieuwe en Nieuwste Tijd academisch-wetenschappelijk aanvullen en verdiepen. Aansluitend bij eigen interesses opteert de student voor één van de aangeboden thematische opties.

Op het einde van de opleiding beschikt de master over :
- een gevorderde kennis van historische ontwikkelingen vanuit een thematisch, tijdvakoverschrijdend en probleemgeoriënteerd perspectief;
- gevorderde methodologische vaardigheden;
- de vaardigheid tot zelfstandige probleemformulering en interpretatie, wat tevens de assimilatie van en kritische reflectie op het historiografisch debat impliceert;
- de zelfstandige onderzoeks- en rapporteringsvaardigheid.


Deze master geeft je de mogelijkheid om je kennis van de geschiedenis te verdiepen en zelf origineel historisch onderzoek uit te voeren. De vier profileringen worden georganiseerd door de gelijknamige onderzoekseenheden:

o middeleeuwen
o nieuwe tijd
o cultuurgeschiedenis na 1750
o Europese samenleving in de 19e en 20e eeuw.

In de colleges en je masterproef word je van nabij betrokken bij het wetenschappelijk onderzoek in de onderzoekseenheden. Je onderwerp voor de masterproef sluit aan bij lopende onderzoeksprojecten en specialisaties van de professoren en onderzoekers. Er zijn letterlijk honderden onderwerpen beschikbaar om je keuze uit te maken, maar je kunt ook een eigen voorstel voorleggen. Ook in de uitwerking van je masterproef is er ruimte voor je eigen aanpak. Er wordt immers van jou verwacht dat je zelfstandig het bronnenonderzoek uitvoert en goede onderzoeksvragen formuleert.

Als afgestudeerde kun je originele studies schrijven op basis van nieuwe gegevens en met zin voor kritiek op andere historische studies. Je leert nadenken over hoe kennis over het verleden voortdurend kritisch bevraagd wordt in de hedendaagse samenleving. Je kunt een betoog over een historisch probleem naar waarde schatten en hebt een pienter oog voor de opbouw en de al dan niet overtuigende argumentatie van een tekst. Als historicus leer je zelf schrijven en redigeren. Je lost zelfstandig een nauwkeurig omschreven historisch vraagstuk op en leert zo het verleden en dus alle menselijke activiteit diepgaander te begrijpen. Je hebt een grondige kennis van de geschiedenis van de middeleeuwen tot heden, en beheerst elementaire onderzoeksvaardigheden om zelf literatuur en bronnen te zoeken, te ontsluiten, te analyseren en te synthetiseren.


Dit is een initiële master die je vol- of deeltijds kunt volgen.

Niveau WO
Vorm Duaal
Incompany Nee
Open inschrijving Nee
Type MA (Master of Arts)
Kosten €890
Titulatuur MA (Master of Arts)
Benodigde taalkennis Nederlands
Startmaand september
Afronding Diploma
Credits 60