Dé opleidingensite voor hbo en hoger

Stichting Certificatie Voedselveiligheid (SCV)

Stichting Certificatie Voedselveiligheid (SCV)

De Stichting Certificatie Voedselveiligheid is in 2004 opgericht op initiatief van het bestaande Centraal College van Deskundigen Voedselveiligheid en de bij haar aangesloten certificatie-instellingen. De Stichting Certificatie Voedselveiligheid faciliteert het centraal college van deskundigen HACCP (CCvD HACCP) dat zich richt op de opzet, ontwikkeling en het onderhoud van de norm " Eisen voor een op HACCP gebaseerd voedselveiligheidssysteem", en het NTWG Globalgap "National Technical Working Group" (www.globalgap.org). Sinds 2009 faciliteert SCV ook het Food Safety System Certification scheme 22000 (FSSC 22000) en haar Board of Stakeholders (www.fssc22000.com).

Als Stichting richt SCV zich op de secretariele ondersteuning, sluit zij licentieovereenkomsten met geaccrediteerde certificatie-instellingen en draagt zij bij aan de algemene belangenbehartiging van HACCP certificatie wereldwijd.

Hazard Analysis and Critical Control Point-systematiek, kortweg HACCP systematiek is een door de WHO (www.codexalimentarius.nl) ontwikkelde systematiek een internationaal erkende systematiek voor het produceren en beheren van veilig voedsel. De in Nederland ontwikkelde "Eisen voor een op HACCP gebaseerd voedselveiligheidssysteem" kent de HACCP benadering als uitgangspunt en wordt sinds 1996 door een breed aantal bedrijven in de voedselverwerkende industrie gehanteerd voor het produceren van veilige voeding.

Zie voor meer informatie: www.foodsafetymanagement.info