Dé opleidingensite voor hbo en hoger

Stichting Certificatie Inspectie en Onderhoud Stookinstallaties (SCIOS)

Stichting Certificatie Inspectie en Onderhoud Stookinstallaties (SCIOS)

De Stichting Certificatie Inspectie en Onderhoud Stookinstallaties (SCIOS) beheert en ontwikkelt ten behoeve van installatie-eigenaren een kwaliteitssysteem op het specifieke werkterrein van professionele stookinstallaties. De stichting heeft hiervoor de SCIOS-certificatieregeling in het leven geroepen. De certificatieregeling is ontwikkeld op verzoek van de Nederlandse overheid die installatie-eigenaren heeft verplicht tot gecertificeerd inspecteren en onderhouden van de stookinstallaties. Inspectie‑ en onderhoudsbedrijven in het bezit van een SCIOS-certificaat voeren de werkzaamheden uit, zodanig dat aan de door de wetgever geëiste kwaliteit met betrekking tot rendement, veiligheid en milieubelasting wordt voldaan.De SCIOS-certificatieregeling dient de installateur, de installatie-eigenaar en het bevoegd gezag.De certificatieregeling is opgedeeld in werkgebieden, de zogenoemde 'Scopes '.

De SCIOS-certificatieregeling omvat de certificatie van installateurs door Certificerende Instellingen (CI's), opleidingen door SCIOS erkende instituten en het afmeldsysteem. SCIOS is door de Raad voor Accreditatie (RvA) erkend als schemabeheerder voor het SCIOS-certificatieschema conform RvA-R13.

Een certificatieregeling kan alleen goed functioneren wanneer de CI's en de opleidingsinstituten kwalitatief hoogwaardig werk verrichten tegen acceptabele vergoedingen.SCIOS is uitsluitend gericht op de Nederlandse wetgeving.De SCIOS-certificatieregeling is erkend door de Nederlandse overheid. De kwaliteit wordt gewaarborgd door erkenning van SCIOS als schemabeheerder door de RvA en door gespecialiseerde certificerende instellingen en opleidingsinstituten. Maatschappelijke verantwoording en duurzaamheid staan centraal bij de ontwikkeling en het gebruik van de SCIOS-certificatieregeling.

Zie voor meer informatie: www.scios.nl