Dé opleidingensite voor hbo en hoger

SNRO

SNRO

Over de SNRO
De SNRO is een onafhankelijk instituut voor kwaliteitsborging van beroepsopleidingen en opleidingsinstituten voor integrale en complementaire gezondheidszorg. Opleidingen in de complementaire zorg vallen niet onder het toezicht van het Ministerie van Onderwijs. Omdat het wel belangrijk is om vergelijkbare kwaliteit te leveren toetst en beoordeelt de SNRO de kwaliteit van opleidingen. Daarnaast beoordelen we ook het kwaliteitsbeleids en de opleidingsprocessen van de opleiders. Dit alles conform de huidige (post-)HBO-normen. Door de SNRO beoordeelde opleidingen, cursussen en modules ontvangen een kwaliteitskeurmerk en worden ingeschreven in ons register.

Keurmerk
Het keurmerk van de SNRO geeft aan dat u opgeleid wordt voor een vak in plaats van een titel. Het diploma dat u behaalt bij een volledige opleiding, biedt u de kans tot het uitoefening van een vak binnen de complementaire gezondheidszorg. Na het afronden van uw studie ontvangt u een certificaat of diploma van een opleiding die conform HBO-standaarden is geaccrediteerd en dat erkend wordt door de meeste beroepsverenigingen binnen de complementaire gezondheidszorg. Hierdoor kunnen toekomstige cliënten van u mogelijk in aanmerking komen voor vergoedingen van verschillende ziektekosten-verzekeraars. Indien gewenst kan gebruik worden gemaakt van ondersteuning en advisering op weg naar het keurmerk.

Voor de goede orde benadrukken wij dat een diploma van een SNRO-geaccrediteerde opleiding aanduidt dat u bent opgeleid tot een vak binnen een beroepsgroep. U wordt niet opgeleid tot een Bachelor of Mastergrade. Het uitgeven van deze titels is voorbehouden aan de NVAO die vanuit de wetgever de opdracht heeft om Bachelor- en Masteropleidingen te accrediteren volgens de WHW.

Zie voor meer informatie: www.snro-instituut.nl