Dé opleidingensite voor hbo en hoger

SIKB

SIKB

SIKB is een netwerkorganisatie waarbinnen overheid en bedrijfsleven samen praktijkgerichte kwaliteitsrichtlijnen maken voor (water)bodembeheer en archeologie. SIKB doet dit op een manier die praktijkgericht en bottom-up is.

Werken aan kwaliteitsverbetering is het verder helpen van "best practices" en bevorderen en verspreiden van kennis en kunde. Kortom, het betekent werken met mensen en daarbij is communiceren en kennisuitwisseling van groot belang.
Werken aan kwaliteitsverbetering betekent ook het opstellen en beheren van kwaliteitsrichtlijnen (accreditatieschema's en beoordelingsrichtlijnen met bijbehorende protocollen en normbladen). SIKB richt zich op accreditatie en certificering van marktpartijen en op overheden in hun verschillende rollen: als opdrachtgever , beoordelaar en toezichthouder.

Daarnaast bevordert SIKB de implementatie van technische innovaties in de uitvoering. Dat doet SIKB door het beschrijven van die nieuwe technieken in richtlijnen en door de prestaties te valideren. Ook verstrekt SIKB informatie over de toepassingsmogelijkheden. Zo blijft het werkveld in beweging en de kwaliteit geborgd.
Kwaliteitsrichtlijnen scheppen duidelijkheid voor opdrachtgever, opdrachtnemer en toezichthouder.

Zie voor meer informatie: www.sikb.nl/erkend_en.asp?id=110