Dé opleidingensite voor hbo en hoger

Raad voor Accreditatie (RvA)

Raad voor Accreditatie (RvA)

De stichting Raad voor Accreditatie is op grond van de Wet aanwijzing nationale accreditatie-instantie (Wanai) aangewezen als nationale accreditatie-instantie. Onderstaande waarden zijn van groot belang voor ons:

Onafhankelijkheid
Wij streven ernaar bij het toekennen van accreditatie de belangen van alle betrokkenen zo goed mogelijk te waarborgen. Daarnaast besteden we bij het inzetten van het beoordelingsteam aandacht aan de onafhankelijkheid van de beoordelaars.

Marktgerichtheid
Bij het uitvoeren van ons werk houden we zo veel mogelijk rekening met de wensen van de klant. Zolang de toetsing en beoordeling niet in het gedrang komen uiteraard. Via verschillende communicatievormen maken we onze rol in een brede kring van belanghebbenden bekend en spelen we op adequate wijze in op de informatiebehoefte van de markt. Daarbij houden we rekening met de opmerkingen, wensen, ideeën en voorstellen van alle betrokkenen.

Integriteit
Het oordeel van onze beoordelaars is bindend voor de geaccrediteerde. Het is van groot belang dat onze beoordelaars integer handelen. Daarom moet de RvA-beoordelaar zich aan de afgesproken procedures houden. Alleen dan houden we de interpretatieruimte van normen en reglementen zo klein mogelijk.

Transparantie
Een gedegen interne organisatie bij de RvA is een voorwaarde voor succes, vooral omdat de RvA andere organisaties beoordeelt op het juist toepassen van kwaliteitssystemen. Wat wij vooral van belang achten, is een goede en zakelijke communicatie, een heldere beslissingsstructuur binnen de RvA en duidelijk omschreven taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden.

Competentie
Door middel van gerichte opleiding en training wordt het niveau van teamleiders, assessoren en vakdeskundigen continu verhoogd. Daarnaast monitoren wij teamleiders regelmatig. Interne medewerkers voeren jaarlijks een functioneringsgesprek waarbij ontwikkelingsdoelen gesteld worden. Zo dragen wij zorg voor continue ontwikkeling van onze medewerkers.

Zie voor meer informatie: rva.nl/resources/AMGATE_10218_1_TICH_R31375302785/AMGATE_10218_0_TICH_R281393815978