Dé opleidingensite voor hbo en hoger

Qfor

Qfor

Qfor-model (versie 2007) voor kwaliteitsevaluatie en certificatie van opleidings- en consultingorganisaties

De Qfor-methodologie is op dit ogenblik de enige die met nauwkeurigheid en betrouwbaarheid een antwoord kan bieden op vragen zoals :

  • Wie is deze organisatie en wat doet ze?
  • Hoe gaat ze tewerk en met welke middelen?
  • Beantwoordt ze aan de kwaliteitsbehoeften en eisen van haar klanten?

Bedrijven beschikken dankzij Qfor over degelijke methodes voor de kwaliteitscontrole van opleidingsorganisaties en consultingbureaus.
Voor de aanbieders is Qfor een middel om hun professionalisme te bewijzen.
Aan sectoren, regio's en initiators biedt Qfor een degelijk referentiekader voor hun besluitvorming en voor de erkenning van de beste organisaties.

Zie voor meer informatie: www.qfor.org