Dé opleidingensite voor hbo en hoger

QANU

QANU

QANU is een evaluatiebureau (een quality assurance agency) dat zich in de eerste plaats richt op het beoordelen van opleidingen en onderzoeksprogramma's van universiteiten in Nederland.

QANU levert een bijdrage aan het systeem van externe kwaliteitszorg in het hoger onderwijs in Nederland door inzicht te bieden in de kwaliteit van onderwijs en onderzoek, en stelt universiteiten daarmee in staat om verantwoording af te leggen over hun activiteiten op deze gebieden en om de kwaliteit van onderwijs en onderzoek verder te verbeteren.

De visitatiecommissies van QANU bestaan uit onafhankelijke experts die gezaghebbend zijn in hun discipline of specialisatie.

QANU streeft ernaar om haar expertise en aanpak niet alleen in te zetten in het wetenschappelijk onderwijs en onderzoek, maar ook in andere sectoren die vergelijkbare kwaliteitsstandaarden of procedures hanteren of die geïnteresseerd zijn in de invoering van een vergelijkbaar systeem van externe kwaliteitszorg.

Zie voor meer informatie: www.qanu.nl