Dé opleidingensite voor hbo en hoger

Orde van Vlaamse Balies

Orde van Vlaamse Balies

De Orde van Vlaamse Balies (OVB) vertegenwoordigt alle 14 Nederlandstalige balies van België, in totaal meer dan 9800 advocaten. Elke advocaat is in België verplicht lid van een balie, en dus van één van de Ordes van Advocaten.

De Orde van Vlaamse Balies is de wettelijke beroepsorganisatie van de Vlaamse advocatuur. Zij heeft de taak, voor de 14 balies die er deel van uitmaken, te waken over de eer, de rechten en de gemeenschappelijke beroepsbelangen van haar leden en zij is bevoegd voor de juridische bijstand, de stage, de beroepsopleiding van de advocaten-stagiairs en de vorming van alle advocaten behorende tot de 14 Vlaamse balies.

De OVB neemt initiatieven en maatregelen die nuttig kunnen zijn voor de opleiding, de tuchtrechtelijke regels en de loyauteit in het beroep en voor de behartiging van de belangen van de advocaat en van de rechtzoekende. Deze wettelijke taak is opgenomen in artikel 495 van het Gerechtelijk Wetboek.

Zie voor meer informatie: www.advocaat.be