Dé opleidingensite voor hbo en hoger

Nederlandse Werkgroep van Praktizijns in de Natuurlijke Geneeskunst (NWP)

Nederlandse Werkgroep van Praktizijns in de Natuurlijke Geneeskunst (NWP)

De beroepsvereniging NWP is sinds 1948 actief op het terrein van de professionalisering van natuurgeneeskundige therapeuten.
De NWP biedt een hoogwaardig lidmaatschap, waarbij de nadruk ligt op serviceverlening, belangenbehartiging en voorlichting voor onze leden. Kwaliteit en betrouwbaarheid zijn onze uitgangspunten.

Zolang er geen wettelijke erkenning en titelbescherming voor natuurgeneeskundigen in Nederland is gerealiseerd, kan de kwaliteit van een therapeut alleen worden gegarandeerd door middel van een overzichtelijke registratie. De bij de NWP geregistreerde natuurgeneeskundigen hebben allen een intensieve meerjarige hogere beroepsopleiding gevolgd.
Toelating van de leden vindt plaats als de gevolgde opleiding voldoet aan de door de NWP gestelde eindtermen. Ieder lid van de NWP heeft zijn eigen licenties waarvoor hij jaarlijks nascholingen dient te volgen.

Zie voor meer informatie: www.nwp-natuurgeneeskunde.nl