Dé opleidingensite voor hbo en hoger

Nederlandse Vereniging Van Procesmatige Grondbewerkingsbedrijven (NVPG)

Nederlandse Vereniging Van Procesmatige Grondbewerkingsbedrijven (NVPG)

De vereniging van procesmatige grondbewerkingsbedrijven is een overkoepelend orgaan van bedrijven en heeft als doel de belangen van haar leden en van de gehele sector van bewerking van verontreinigde grond- / baggerspecie / oude spoorballast en overige minerale afvalstoffen te behartigen. De vereniging is opgericht in 1984 en beoogt vanaf haar oprichting om een gezamenlijke visie te formuleren om zo daadkrachtelijk de branche te vertegenwoordigen. De aangesloten leden vormen een representatief beeld voor de Nederlandse markt op het gebied van reiniging / bewerking van verontreinigde grond, verontreinigde baggerspecie, verontreinigde oude spoorballast en overige minerale afvalstoffen. Circa 90% van het jaarlijks Nederlands aanbod wordt door de leden van de NVPG gereinigd / bewerkt. De vereniging streeft naar een gelijk speelveld voor alle bedrijven en is een voorstander van uniforme voorschriften in vergunningen. De vereniging vertegenwoordigt de branche door deelname in verschillende commissies. Zij neemt deel aan diverse overlegvormen met de overheid. De vereniging initieert nieuwe ontwikkelingen en opwerking van verontreinigde minerale afvalstoffen tot hoogwaardige secundaire grond- en bouwstoffen. De activiteiten van de leden vertegenwoordigen alle soorten van de operationele reiniging- / bewerkingstechnieken.

Zie voor meer informatie: www.nvpg.nl