Dé opleidingensite voor hbo en hoger

Nederlandse Vereniging van Maatschappelijk Werkers (NVMW)

Nederlandse Vereniging van Maatschappelijk Werkers (NVMW)

De NVMW is het platform en het netwerk van ruim 4000 maatschappelijk werkers en andere aangesloten social professionals. Als representatieve beroepsvereniging die zichtbaar is in de maatschappij vertolkt de NVMW het geluid van deze groep. Bovendien borgt de NVMW de kwaliteit van het beroep en maakt kennisoverdracht mogelijk.

De NVMW vertegenwoordigt het maatschappelijk werk in alle sectoren, zoals algemeen maatschappelijk werk, bedrijfsmaatschappelijk werk of schoolmaatschappelijk werk. Leden houden zich aan de Beroepscode en zijn hieraan toetsbaar.

De NVMW lobbyt als landelijke beroepsvereniging mee aan diverse beleidstafels. Door het bestuur en de directeur wordt gesproken met de ministeries van VWS, OC&W, politieke partijen, werkgeversorganisaties, brancheverenigingen, de Vereniging van Nederlandse Gemeenten en natuurlijk met maatschappelijk werkorganisaties. Ook onderhoudt de NVMW contacten met de Unie Zorg en Welzijn, AbvaKabo, CNV Publieke Zaak, Actiz, Agora en verzekeraars.

De NVMW werkt nauw samen met hogescholen, opleidingsinstituten, kennisinstituten, lectoraten, hoogleraren, Beroepsregister van Agogisch en Maatschappelijk werkers / BAMw en de HBO-raad.

De leden zijn actief in functiegroepen die onder andere werksector specifieke functiebeschrijvingen en competenties ontwikkelen. Ook kunnen leden deelnemen aan regionetwerken die, in samenwerking met hogescholen, studiemiddagen organiseren. De NVMW is een vereniging met een Algemeen en Dagelijks Bestuur, een directeur die leiding geeft aan het verenigingsbureau en statuten. De leden hebben inspraak en controleren het bestuur tijdens de Algemene Ledenvergadering (ALV) die minimaal een maal per jaar wordt gehouden.

Zie voor meer informatie: nvmw.nl