Dé opleidingensite voor hbo en hoger

Nederlandse Associatie voor Praktijkexamens

Nederlandse Associatie voor Praktijkexamens

De Nederlandse Associatie voor Praktijkexamens is één van de grootste, onafhankelijke exameninstituten in Nederland. Onze missie? De Associatie wil een landelijk opererende expert zijn op het gebied van toetsontwikkeling, -beoordeling en -afname. Dat komt tot uitdrukking in de Associatiediploma's. Die zijn waardevol en waardevast. Onze expertise wordt tevens ingezet als advies en ondersteuning aan derden. De missie van de Associatie kan kernachtig worden uitgedrukt als: 'De Associatie is de leverancier van vertrouwen.' De Associatie voert haar dienstverlening uit vanuit de volgende kernwaarden:

  • Deskundig
  • Klantgericht
  • Transparant
  • Onafhankelijk

Onze visie
De arbeidsmarkt vraagt om goed gekwalificeerd personeel. Daarvoor is het noodzakelijk dat de leeropbrengsten transparant en waardevast zijn. De Associatie is van mening dat de diplomawaarde in hoge mate wordt bepaald door de kwaliteit van de examinering en optimaal geborgd wordt in een model van onafhankelijke examinering.

Zie voor meer informatie: www.associatie.nl