Dé opleidingensite voor hbo en hoger

Nederlands Instituut voor Accreditatie in de Zorg (NIAZ)

Nederlands Instituut voor Accreditatie in de Zorg (NIAZ)

Het Nederlands Instituut voor Accreditatie in de Zorg (NIAZ) ontwikkelt kwaliteitsnormen en toetst zorginstellingen hierop. Beoordeeld wordt of deze hun organisatie zo hebben ingericht dat zij op een reproduceerbare wijze een acceptabel kwaliteitsniveau van zorg voortbrengen. Als dat het geval is krijgt de instelling een accreditatie voor vier jaren, waarna een volledige hertoetsing plaatsvindt. Tussentijds gaat het NIAZ de voortgang van de afgesproken verbeterpunten na. De accreditatiestatus beoogt derden -zoals patiënten, verzekeraars, overheden - het vertrouwen in een goed en veilig georganiseerde instelling te geven.

Zie voor meer informatie: www.niaz.nl