Dé opleidingensite voor hbo en hoger

Logeion

Logeion

Logeion rekent het tot haar professionele verplichtingen de kwaliteit van het (particuliere) communicatieonderwijs te bewaken en bij te dragen aan een adequate afstemming op de beroepspraktijk. De onafhankelijke Toetsings- en Certificeringscommissie (TCC) toetst en certificeert - op aanvraag - namens de vereniging het particuliere communicatieonderwijs in Nederland. Dat doet zij onder meer aan de hand van de beroepsniveauprofielen (bnp) en door vast te stellen hoe opleiders hun opleidingen laten aansluiten op de arbeidsmarkt voor communicatieprofessionals. Iedere (particuliere) opleider, groot of klein, kan een communicatieopleiding laten toetsen en certificeren op basis van een op maat gesneden traject.

Kern van de toetsingsprocedure is, in eerste instantie, het analyseren van door het opleidingsinstituut zelf overlegde schriftelijke informatie. Belangrijke onderdelen bij deze zogenoemde bureautoetsing zijn het curriculum van de opleiding, het niveau van docenten, de werkvormen, het instapniveau van studenten en de examenprocedure. Opleidingsinstituten moeten daarnaast beschikken over een heldere visie op de manier waarop het bnp-niveau van de opleiding en de bijbehorende kerntaken in het curriculum zijn uitgewerkt. Die visie moet door externe auditoren zijn terug te vinden in de opbouw van de opleiding (schriftelijke informatie) en aantoonbaar zijn tijdens het tweede deel van de certificeringsprocedure. Dit tweede deel bestaat uit visitatie tijdens lessen, gesprekken met docenten, studenten en andere betrokkenen. Constateert het onafhankelijke auditteam significante verbeterpunten, dan krijgt het instituut in eerste instantie de kans verbeteringen aan te brengen. Certificering is daarom niet slechts een 'stempel' voor kwaliteit, maar onderdeel van een breed verbeterproces met de kans de opleiding goed te laten aansluiten op de actuele communicatieberoepspraktijk.

Logeion beoogt met het uitvoeren van opleidingscertificering:

  • bij te dragen aan de voortdurende professionalisering en verbetering van het communicatievak;
  • het particuliere communicatieonderwijs adequaat af te stemmen op de beroepspraktijk en de functieniveaus;
  • duidelijkheid te scheppen over het niveau van opleidingen, examens en diploma's volgens Nederlandse én Europese eisen;
  • eenduidigheid en overzicht voor haar leden van communicatieonderwijs in Nederland.

Zie voor meer informatie: www.logeion.nl/toetsingencertificeringcommissie