Dé opleidingensite voor hbo en hoger

Landelijke Vereniging voor Supervisie en Coaching (LVSC)

Landelijke Vereniging voor Supervisie en Coaching (LVSC)

LVSC is dé beroepsorganisatie in Nederland op het gebied van professioneel begeleiden. LVSC ambieert een belangrijke en professionele beroepsorganisatie te zijn op het brede terrein van professioneel begeleiden ten aanzien van werk- en leerprocessen. Zij doet dit door proactief in te spelen op de maatschappelijke ontwikkelingen en hierin haar verantwoordelijkheid te nemen.

Centraal staat de belangenbehartiging van de leden en de erkenning van het vakgebied en het beroepsregister. Uitgangspunt hiervoor is een open en gezonde kritische opstelling naar partners en ontwikkelingen, ondersteund door een professionele organisatie. Deze biedt kwaliteit aan leden en wordt gekenmerkt door klantgericht werken en een heldere, transparante communicatie en organisatie.

Zie voor meer informatie: lvsc.eu