Dé opleidingensite voor hbo en hoger

IPMA

IPMA

IPMA-NL is de Nederlandse beroepsvereniging van ruim 2.400 projectmanagers. IPMA-NL richt zich op het volgende:

Het organiseren van kennismanagement
Hierbij gaat het om het delen, ontwikkelen en borgen van kennis op het vakgebied. Middelen die ingezet worden om dit te realiseren zijn: boeken, seminars, het tijdschrift Projectie, lezingen, nieuwsbrieven, themagroepen, ontbijtsessies met het bedrijfsleven en de jaarmonitor.

Het certificeren, normeren en accrediteren van projectmanagers en projectmanagement
Hierbij gaat het om: het certificeren van individuele leden, accreditatie van opleidingsinstituten, normering van functieprofielen en normering van begrippen. Middelen die ingezet worden om dit te realiseren zijn: de NCB eindtermen vertaling, boeken, richtlijnen en de website.

Het organiseren van netwerken
IPMA-NL is een netwerkorganisatie i.o. en het leggen van verbindingen tussen leden is van cruciaal belang om het realiseren van de missie en visie (1) dichterbij te brengen. Lezingen, seminars, borrels, communities en de ALV zijn middelen die hiervoor ingezet worden. Tevens worden werkgroepen ondersteund om aan hun netwerkfunctie vorm en inhoud te geven door professionaliseringsbijeenkomsten voor de kartrekkers.

Het beheer van het IPMA-register
In het IPMA-register staan alle project- programma- en portfoliomanagers vermeld die gecertificeerd zijn volgens de IPMA-normen.

MISSIE EN VISIE

Missie
IPMA-NL wil aan de discipline projectmanagement en aan de professionaliteit van projectmanagers meer herkenning en erkenning geven in een zo groot mogelijk aantal branches in Nederland.

Visie
Om deze missie te realiseren wil IPMA-NL een netwerkorganisatie zijn met leden die zich samen bezig houden met het verder ontwikkelen van hun eigen professionaliteit (1) en hun vakgebied. Daarvoor is het nodig om toonaangevend (2) te zijn op de vakgebieden projectmanagement, programma management en portfoliomanagement. Toonaangevend door ontwikkelingen en innovaties op deze vakgebieden te stimuleren en te delen met de leden. Om toonaangevend te kunnen zijn, worden initiatieven van leden en niet leden in en rondom het vakgebied toegankelijk (3) gemaakt. Op een manier waarbij IPMA-NL zich niet bindt aan specifieke methoden en technieken en daardoor onafhankelijk (4) kan opereren. Met een transparante organisatiestructuur (5) voorzien van heldere afspraken, regels en procedures om te zorgen voor het juiste evenwicht tussen het proces en de uiteindelijke resultaten, nodig om de visie te realiseren.

Zie voor meer informatie: www.ipma-nl.nl