Dé opleidingensite voor hbo en hoger

Groenkeur

Groenkeur

Stichting Groenkeur bevordert het vakmanschap in de groene sector door ontwikkeling van certificatieschema's en promotie van het Groenkeur-kwaliteitslabel. Groenkeur is een kwaliteitskeurmerk voor dienstverlening in het groen. Ondernemers kunnen zich met vier certificaten onderscheiden:

  1. Tuinaanleg & Tuinonderhoud (consumentenmarkt)
  2. Groenvoorzieningen (zakelijke markt & aanbestedingen)
  3. Boomverzorging (zakelijke markt & aanbestedingen)
  4. Dak- & Gevelbegroening (zakelijke markt & aanbestedingen)

Kwaliteit

Groenkeur-ondernemers zijn verplicht om volgens vaste kwaliteitseisen het werk op te leveren. Groenkeur stelt ook een aantal minimale eisen aan de bedrijfsvoering om te garanderen dat afspraken worden nagekomen.

Vakmanschap

Groenkeur-ondernemers hebben gediplomeerde mensen in dienst. Elk project wordt uitgevoerd met vakmensen.

Garantie

Groenkeur-ondernemers geven altijd garantie op hun werk. Consumenten krijgen 12 maanden garantie op de tuin. Zij kunnen ook een beroep doen op een onafhankelijke geschillencommissie. Groenkeur biedt tot 10.000 euro nakomingsgarantie.

Onafhankelijk

Stichting Groenkeur laat Groenkeur-ondernemers door een onafhankelijke keuringsinstantie toetsen of zij voldoen aan de eisen van het keurmerk.

Handhaving

Meld klachten altijd aan Stichting Groenkeur. Wij handhaven actief om erop toe te zien dat de Groenkeur-ondernemern zich houdt aan de eisen van het keurmerk. (zie reglement Toezicht en handhaafbijlage)

Zie voor meer informatie: www.groenkeur.nl/nl/Over_het_keurmerk