Dé opleidingensite voor hbo en hoger

European Register of Exercise Professionals (EREPS)

European Register of Exercise Professionals (EREPS)

Missie en Doelstellingen

EREPS.nl is een officieel register voor fitnessprofessionals als onderdeel van het European Register of Exercise Professionals (EREPS). Dit register wordt beheerd door Fit!vak in samenwerking met EHFA, de Europese brancheorganisatie. Fit!vak heeft in overleg met de branche en overheid een onafhankelijk, objectief en een op Nederlandse en Europese normen gebaseerd kwalificatiesysteem ingericht.

Het kwalificatiedossier voldoet aan de normen van de ministeries van VWS, OC&W en EQF (European Qualification Framework). Het is bestemd voor trainers met de juiste kwalificaties en competenties om het beroep van erkende trainer in de fitnessbranche veilig en effectief uit te oefenen.

Professioneel register

Deze erkenning geeft garantie voor een goede en actuele vakbekwaamheid. De gedragscode van het register is voor klanten en werkgevers een waarborg voor het vakkundig en correct handelen van de Erkende Fitnesstrainer. Er wordt met alle belanghebbenden in Nederland samengewerkt om een professioneel register te garanderen dat in een Europees samenwerkingsverband zal opereren.

EHFA en Fit!vak zijn tot overeenstemming gekomen over de voorwaarden en principes van het register. Toelating tot het Nederlandse EREPS register zal door Fit!vak, op basis van door de Nederlandse branche bepaalde normen, worden gecontroleerd en uitgevoerd. Er wordt gestart met twee niveaus. Dit zijn niveau 3 (Fitnesstrainer A en Groepslesdocent A) en niveau 4 (Fitnesstrainer B). Eenieder die tot het register wil worden toegelaten, zal het Nederlands branche-examen met goed gevolg moeten afleggen en de 'Code of Conduct' moeten onderschijven.

Permanente educatie
Fit!vak en EHFA zijn sterke voorstanders van het principe van levenslang leren en ontwikkelen. Voortdurende Professionele Ontwikkeling (VPO).

Leden binnen EREPS.nl zijn opgenomen in een publiek register dat op internet door zowel consumenten als branchegenoten kan worden geraadpleegd. De registratie geschiedt voor 1 jaar en elk jaar moet de geregistreerde trainer een aantal punten voor 'permanente educatie' aantonen, zodat opnieuw licentie voor een jaar verleend kan worden.

Zie voor meer informatie: www.ereps.eu.com/?q=nl